Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Geolingvistikos centras

 Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 263 77 72

 

Šis skyrius yra vienas seniausių Lietuvių kalbos instituto padalinių. Jam pradžią davė Dialektologijos sekcija 1941 metais įkurtame Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos institute. Šį institutą 1952 metais sujungus su Lietuvių literatūros institutu, 1953-iaisiais įsteigtas Kalbos istorijos ir dialektologijos sektorius, vėliau pavadintas skyriumi. Jis veikia ir 1990 metais atkurtame Lietuvių kalbos institute.

Skyriui vadovavo prof. Borisas Larinas (1953), dr. Kazys Ulvydas (1953–1955), dr. Jonas Kruopas (1955-1960), dr. Elena Grinaveckienė (1960–1966), dr. Kazys Morkūnas (1966–2001), prof. habil. dr. Giedrius Subačius (2001), habil. dr. Ona Aleknavičienė (2001–2002). Nuo 2002 m. iki šiol skyriui vadovauja prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė.

Skyriuje dirbo žymūs kalbininkai: Juozas Senkus, Aldona Jonaitytė, Zigmas Zinkevičius, Vytautas Vitkauskas, Klementina Vosylytė, Vytautas Ambrazas, Kazimieras Eigminas, Simas Karaliūnas, Algirdas Sabaliauskas, Kazys Morkūnas, Aloyzas Vidugiris.

 

DARBUOTOJAI 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

EKSPEDICIJOS

SVARBIAUSI LEIDINIAI

 

 

DARBUOTOJAI

 

 

 

Vyriausieji mokslo darbuotojai:

 

 

 

Ona Aleknavičienė. Humanitarinių mokslų habilituota daktarė. 1999 m. apgynė daktaro disertaciją Jono Bretkūno Postilės perikopių šaltiniai. Yra kelių knygų autorė ir bendraautorė, kartu su kitais paskelbė 11 mokslo šaltinių publikacijų (9 iš jų internetinės, žr. svetainėje „Senieji raštai“):

 • [Par.] Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilė. Studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
 • Aleknavičienė, Ona; Laima Grumadienė, Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Min­daugas Strockis, Vladas Tumasonis. Lituanistinis šriftas Palemonas, Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 2005.
 • [Par.] Aleknavičienė, Ona; Christiane Schiller. Jokūbo Perkūno traktatas Wohl­ge­grün­detes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift. Kritinis komentuotas leidimas ir studija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Saulius Ambrazas (1957-2010). Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras. 1984 m. apgynė daktaro disertaciją Veiksmažodžių abstraktai (nomina actionis) senojoje lietuvių kalboje, 1995 m. kaip habilitacinį darbą apgynė monografiją Daiktavardžių darybos raida. Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai. Paskelbė mokslo straipsnių istorinės žodžių darybos klausimais. Svarbiausios knygos:

 • Daiktavardžių darybos raida. Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, – 293, /1/ p. (Santrauka vokiečių k.).
 • Die Entwicklung der Substantivbildung. Deverbativa im Litauischen (Zussammenfassung der Habilitationsschrift), Vilnius, 1995, – 16 p.
 • Daiktavardžių darybos raida II. Lietuvių kalbos vardažodiniai vediniai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2000, – 352 p.

 

 

Laima Kalėdienė (Grumadienė). Humanitarinių mokslų habilituota daktarė, docentė. 1983 m. apgynė daktaro disertaciją Vilniaus lietuvių šnekamoji kalba. Tiria lietuvių kalbos tarmes, jų sąveką, socialinės eksperimentinės lingvistikos problemas. Šiomis temomis paskelbė mokslo straipsnių. Yra daugelio knygų autorė ir bendraautorė. Pagrindinės:

 • Grumadienė, L., Žilinskienė, V. 1997: Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas: mažėjančio dažnio tvarka, Vilnius: Mokslo aidai, XXXIV, 398 p..
 • Grumadienė, L., Žilinskienė, V. 1998: Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas: abėcėlės tvarka, Vilnius: Mokslo aidai, XXXVI, 474 p.
 • Grumadienė, L., Žilinskienė, V. 2002: Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodžių formų žodynas (apie 150 000 žodžių formų). 130 a. l. (parengta spaudai).
 • Grumadienė, L., Aleknavičienė, O., Gurskas, A., Skirmantas, P., Strockis, M., Tumasonis, V., 2005: Lituanistinis šriftas Palemonas, Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 302 p.

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

 

Danguolė Mikulėnienė. Nuo 2002 m. skyriaus vadovė. Humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė. 1987 m. apgynė daktaro disertaciją Dabartinės lietuvių kalbos galūninių vedinių metatonija. Paskelbė mokslo straipsnių istorinės ir tarmių akcentologijos bei fonologijos, jų dėstymo metodikos klausimais. Vadovauja Europos kalbų atlaso (Atlas linguarum Europae) lietuvių kalbos duomenų kaupimui. Žurnalo Lietuvių kalbotyros klausimai redaktorių kolegijos narė (1998–2002 m.). Yra daugiau nei dvidešimties knygų autorė arba bendraautorė. Naujausios:    

 • Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 332 p.     
 • Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai. Tarmės mokyklai. Sud. D. Mikulėnienė, R. Bacevičiūtė, V. Salienė. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2005, 202 p.        
 • Zietelos šnektos tekstai 1. Sud. D. Mikulėnienė, A. Vidugiris. Vilnius, Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 396 p.
 • Dieveniškių šnektos žodynas A–M. Sud. D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Vidugiris, L. Grumadienė. Vilnius, Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 396 p.

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 Giedrius Subačius. Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras. Dirba Čikagos Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedroje. 1988 m. apgynė daktaro disertaciją Simono Daukanto didysis rankraštinis lenkų–lietuvių kalbų žodynas. 1999 m. kaip habilitacinį darbą apgynė monografiją Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. XIX amžiaus pradžia (1998). 2001 m. Instituto direktorius. Svarbiausios knygos:

 • Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas. Parengė Giedrius Subačius. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 385 p.
 • Simonas Daukantas. Sudarė: Giedrius Subačius, Egidijus Aleksandravičius, Egidijus Motieka, Rimantas Miknys. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 5. Vilnius: Viltis, 1993, 423 p.
 • Juozas Čiulda. Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles. Parengė ir vertė Giedrius Subačius. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 6. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 412 p.
 • Martynas Mažvydas. Katekizmas ir kt. raštai, 1547. Parengė Giedrius Subačius. Vilnius: Baltos lankos, 1994, 719 p.
 • Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas. Parengė Giedrius Subačius. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995, 439 p.
 • Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas. Parengė Giedrius Subačius. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 384 p.
 • Žemaičių bendrinės kalbos idėjos; XIX amžiaus pradžia. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, 489 p.
 • Giedra Subačienė ir Giedrius Subačius, Newberry Lituanica: Čikagos Newberry bibiliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų katalogas iki 1904 metų ⁄ Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago. To 1904 (in two languages), Chicago: Lithuanian American Community Inc., 1999, xviii+64 p.
 • Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra. Bibliotheca Archivi Lithuanici 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001, 128 p.
 • X.D.K.P.S. lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia. Parengė ir vertė Giedrius Subačius. Bibliotheca Archivi Lithuanici 3, Vilnius: MELI, 2002, 368 p.
 • Upton Sinclair: The Lithuanian Jungle, Amsterdam, New York: Rodopi, 2006.

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Vyresnieji mokslo darbuotojai:

 Rima Bacevičiūtė. Humanitarinių mokslų daktarė. 2001 m. apgynė daktaro disertaciją Šakių šnektos fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas. Tiria vakarų aukštaičių patarmės šnektas. Eina Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbotyros katedros docentės pareigas. Paskelbė mokslo straipsnių. Yra kelių knygų autorė arba bendraautorė:

 • Šakių šnektos prozodija ir vokalizmas, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.
 • Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Sud.: R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.
 • Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai: mokomoji knyga. Sud.: R. Bacevičiūtė, D. Mikulėnienė, V. Salienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
 • Šakių šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006.
 • Griškabūdžio krašto tekstai. Sud.: R. Bacevičiūtė, V. Sakalauskienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 Nijolė Čepienė. Humanitarinių mokslų daktarė. 1995 m. apgynė daktaro disertaciją Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinė adaptacija. Paskelbė mokslo straipsnių apie germanizmus. Renka Mažosios Lietuvos istorinius asmenvardžius ir vietovardžius iš XVIII–XX a. vokiškų rankraščių. Parengta knyga:

 • Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinės ypatybės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006, 364 p.

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


 


Juozas Karaciejus. Humanitarinių mokslų daktaras, docentas. 1987 m. apgynė daktaro disertaciją Lietuvių kalbos socialinių terminų istorija. Paskelbė mokslo straipsnių kalbos istorijos klausimais. Parengtos knygos:

 • R. Gotjo. Buivydžių šnekta (Vertimas), Vilnius: Mokslas, 1990, 151 p.
 • Wolfebuttelio postilė, Vilnius: Žara, 1995, 396 p.
 • K. Lukauskas. Pamokslai (teksto parengimas ir komentarai), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 404 p.
 • M. Mažvydas. Kalėdų giesmės (Teksto parengimas ir komentarai), Vilnius: Vyturys, 1997, 126 p.
 • Giesmės dangaus miestui (tekstų redagavimas; žodynėlis), Vilnius: LLTJ, 1998, 663 p.
 • Contiones Lituanicae (teksto parengimas ir komentarai), Vilnius: Žara, 2008, 400 p.

 Asta Leskauskaitė.
Humanitarinių mokslų daktarė. 2001 m. apgynė daktaro disertaciją Pietvakarinių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas. Tiria pietų aukštaičių fonetiką, fonologiją, morfologiją. Paskelbė mokslo straipsnių. Yra kelių knygų autorė arba bendraautorė:

 • Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių vokalizmo ir prozodijos bruožai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.
 • Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Sud.: R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.
 • Leskauskaitė A. Kučiūnų krašto šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006, 425 p. 
 • Bukantis J., Leskauskaitė A., Salienė V. Vakarų žemaičiai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006.
 • Leskauskaitė A. Marcinkonių šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2009, 376 p.  

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Daiva Vaišnienė.
Humanitarinių mokslų daktarė. 2000 m. apgynė daktaro disertaciją Pietų žemaičių raseiniškių fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas. Nuo 2001 m. Instituto mokslinė sekretorė. Paskelbė mokslo straipsnių, monografią (apgintos disertacijos pagrindu), sudarytos knygos:

 • D. Atkočaitytė. Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 224 p
 • [Sud.:] D. Vaišnienė, A. Ragauskas. Lietuviškos raštijos istorijos studijos I. Iš spaudos draudimo istorijos, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.

 Gina Kavaliūnaitė Holvoet.
Humanitarinių mokslų daktarė. 2003 m. apgynė disertaciją Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertimo santykis su originalais (vadovas - prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas). Tiria Chylinskio Biblijos kalbą, jos santykį su originalais, vertimo aplinkybes. Žurnalo Res humanitariae ir mokslinės serijos Bibliotheca Salensis redakcinių kolegijų narė. Academia Salensis rengėja. Parengė knygą:

 • Kavaliūnaitė, G., 2008: Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis Testamentas. I tomas. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 906 p.

 El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Nijolė Tuomienė. Humanitarinių mokslų daktarė. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją Ramaškonių šnektos daiktavardžio kaityba: sociolingvistinis tyrimas. Tiria periferinių lietuvių šnektų (Baltarusija) morfologiją, sąveiką su slavų kalbomis. Paskelbė mokslo straipsnių. Parengė knygą: 

 • Ramaškonių šnektos tekstai, – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 332 p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD). 
  – Santr. angl – Bibliogr.: p. 288-294.
 • Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas, – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010, – 232 p.: iliustr. žml. – (Opera linguistica Lithuanica 13).

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Janina Švambarytė-Valužienė. Humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 1992 m. apgynė daktaro disertaciją Kilmininko ir galininko linksnių santykis Jono Basanavičiaus tautosakos rinkiniuose. Paskelbė mokslo darbų dialektologijos, sintaksės, leksikologijos, sociolingvistikos klausimais.

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Mokslo darbuotojai:

 

Rolandas Kregždys. Humanitarinių mokslų daktaras. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Mindaugas Šinkūnas. Humanitarinių mokslų daktaras. 2010 m. apgynė daktaro disertaciją XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos raštų akcentografija. Skyriuje dirba nuo 2005 m. Paskelbė mokslo straipsnių kalbos istorijos klausimais. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Birutė Triškaitė. Humanitarinių mokslų daktarė. 2008 m. apgynė daktaro disertaciją Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana genezė. Paskelbė mokslo straipsnių lietuvių rašomosios kalbos istorijos klausimais. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  Jurgita Venckienė.
Humanitarinių mokslų daktarė. 2007 m. apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901). Tyrimų sritis: lietuvių rašomosios kalbos istorija, bendrinių kalbų istorija. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Jaunesnieji mokslo darbuotojai:

 

Joana Gruodytė. Skyriuje dirba nuo 2008 m. 2007 m. įstojo į jungtinę LKI ir VDU doktorantūrą. Tiria lietuvių kalbos funkcionavimą Pabradėje.

 

Laura Geržotaitė. Skyriuje dirba nuo 2009 m. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Birutė Gudelienė. Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus doktorantė (įstojo 2007 m.), jaunesnioji mokslo darbuotoja. Skyriuje dirba nuo 2008 m. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Jurgita Jaroslavienė. Humanitarinių mokslų daktarė. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Aušra Kaikarytė. Humanitarinių mokslų daktarė. 2010 m. apgynė daktaro disertaciją Joniškio šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema. Skyriuje dirba nuo 2009 m. Tiria šiaurines vakarų aukštaičių šiauliškių šnektas. Paskelbė mokslo straipsnių. El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  

 

Daiva Kardelytė-Grinevičienė. VDU ir LKI doktorantė. Tiria rytų aukštaičių vilniškių šnektų morfologiją. Paskelbė mokslo straipsnių. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  

 

Daiva Litvinskaitė. Humanitarinių mokslų daktarė. 2010 m. apgynė daktaro disertaciją Kūno simbolika šiuolaikinių lietuvių moterų rašytojų kūryboje. Tyrimų sritis – lietuvių rašomosios kalbos istorija. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Vyresnieji laborantai:

 

Stasė Krinickaitė. Humanitarinių mokslų daktarė. 1981 m. apgynė disertaciją Iš bendrosios veiksmažodžių tranzityvumo teorijos (remiantis lietuvių kalbos duomenimis). Įvairiais aspektais tiria lietuvių kalbos veiksmažodžius. Paskelbė mokslo straipsnių. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Redaktoriai:

 

Rūta Statkevičiūtė. El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

 

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 

Skyrius vykdo vieną iš trijų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 metų liepos 2 dienos nutarimu Nr. 825 Lietuvių kalbos institutui nustatytų pagrindinių veiklos krypčių: lietuvių kalbos istorijos, tarmių ir kalbų ryšių tyrimai.

 

1. Lietuvių kalbos istorijos tyrimas

 

1.1. XVI–XIX amžiaus lietuviškų raštų tekstologinė ir lingvistinė analizė

1.2. Lietuvių kalbos ir tautos kilmės, sociolingvistikos tyrimai

1.3. Istorinės žodžių darybos tyrimai

1.4. Lietuvių kalbos germanizmai

1.5. Lietuvių kalbotyros istorijos tyrimai

1.6. Lietuvių kalbotyros darbų bibliografijos tyrimai

 

2. Tarmių ir kalbų ryšių tyrimai

 

2.1. Tarmių fonologijos ir prozodijos tyrimai 

2.2. Tarmių morfologijos, leksikos ir sintaksės tyrimai

2.3. Tarmių sociolingvistikos tyrimai

2.4. Paribio šnektų analizė

2.5. Arealiniai tyrimai

 

Duomenų bazės

 

 

Elektroninės duomenų bazės kuriamos pagal Tarmių ir etninių vietovaržių išsaugojimo 2001-2010 metų pragramą, remiamą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo.

 

SVARBIAUSI LEIDINIAI

 

 

 • Ambrazas, Vytautas. Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. – 612 p.

   
 • Ambrazas, Saulius. Daiktavardžių darybos raida. Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – 293, [3] p.

 

 

 • Atkočaitytė, Daiva. Pietų žemaičių prozodija ir vokalizmas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2001. – 242 p.

 

 

 

 

 • Bacevičiūtė, Rima, Vilija Sakalauskienė. Griškabūdžio apylinkių tekstai. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, – 156 p.: iliustr. +1 opt. diskas (CD-ROM)

 

 • Čiulda, Juozas. Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles / parengė Giedrius Subačius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – 412, [2] p.

 

 • Daukantas, Simonas. Didysis lietuvių–lenkų kalbų žodynas, 1: a–m; 2: n–p; 3: r–ž / parengė Giedrius Subačius. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993–1996.

 

 • Dieveniškių šnektos žodynas (autoriai: Laima Kalėdienė, Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas, Aloyzas Vidugiris; sudarė: red. Danguolė Mikulėnienė, red. Kazys Morkūnas, Aloyzas Vidugiris). – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. – T. 1: A–M, 428 p.

 

 

 

 • Kalėdienė, Laima, Žilinskienė, Vida. Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas (mažėjančio dažnio tvarka). – Vilnius: Mokslo aidai, 1997. – XXXIV, 398 p.

 

 • Kalėdienė, Laima, Žilinskienė, Vida. Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas (abėcėlės tvarka). – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1998, XXXVI, 474 p.

 

 • Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1 / Straipsnių rinkinys: Kazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo ir 95-osioms mirties metinėms paminėti, Sudarė: Saulius Ambrazas, Laima Kalėdienė, vyr. red. Danguolė Mikulėnienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. – 396 p.

 

 • Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2 / Straipsnių rinkinys, sudarytas tarptautinės konferencijos „Kalbos istorija ir dialektologija: praeitis ir perspektyvos“ pranešimų pagrindu, Sudarė: vyr. red. Danguolė Mikulėnienė, Saulius Ambrazas, Lidija Leikuma, Юрий Откупщиков, Daniel Petit, Anna Stafecka. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 628 p.

 

 

 

 • Karaliūnas, Simas. Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose. Rodyklė. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. – 75 p.

 

 • Kavaliūnaitė Gina. SAMUELIO BOGUSLAVO CHYLINSKIO BIBLIJA. SENASIS TESTAMENTAS = VETUSTESTAMENTUM Lithvanicâ Lingvâ donatum a SAMUELO BOGUSLAO CHYLINSKI unā cum texto belgico. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2007. – 890 p.

 

 

 

 • Leskauskaitė, Asta. Marcinkonių šnektos tekstai. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. – 384 p. : iliustr. + elektron. opt. diskas (CD-ROM). Bibliogr.: p. 369–376. 

 

 • Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas. 400 Jahre Litauische Bibel. Bibelübersetzer Johannes Bretke. Tarptautinės parodos katalogas, sudarė Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė, 2002.

 

 • Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. (sudarė: Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa, mokslinė red. Laima Kalėdienė). – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. – 328 p.

 

 

 • Lukauskas, Kiprijonas. Pamokslai / parengė Juozas Karaciejus. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 404, [4] p.

 

 • Mikulėnienė, Danguolė, Rasa Senkutė-Kašėtienė. Juozas Senkus. Kalbotyros darbai. – Vilnius: Lietuvių klbos institutas, 2006, – 680 p.

 

 

 • Mikulėnienė, Danguolė, Morkūnas, Kazys. Dieveniškių šnektos tekstai. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. – 191, [1] p.

 

 • Morkūnas, Kazys, Vosylytė, Klementina [sud.]. Bronė Vosylytė. Kelias į didįjį žodyną. – Vilnius: LKI leidykla, 2002, – 198 p.

 

 • Sabaliauskas, Algirdas. Bibliografija (sudarė: Inga Kukučionytė, red. Rasa Mielkuvienė, Zita Šimėnaitė). – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. – 160 p.

 

 • Sabaliauskas, Algirdas. Mes baltai. Pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2002, – 216 p.

 

 • Subačius, Giedrius. Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. XIX amžiaus pradžia. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 489, [3] p.

 

 • Subačius, Giedrius. Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001. – 128 p.

 

 • Subačius, Giedrius. X.D.K.P.S. Lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. – 368 p.

 

 

 • Tuomienė, Nijolė. Ramaškonių šnektos tekstai. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 332 p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD). 
  – Santr. angl – Bibliogr.: p. 288-294.

 

 • Ubeikaitė, Adelė. Lietuvių kalbotyra 1944 – 1972. Literatūros rodyklė. Papildymai. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. – 393 p.

 

 

 • Vidugiris, Aloyzas. Zietelos lietuvių šnekta. – Vilnius: Presvika, 2004. – 404 p.

 

 • Vidugiris, Aloyzas, Mikulėnienė, Danguolė. Zietelos šnektos tekstai. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. – 395 p.

 

 

 

Skyriaus darbuotojai mokslo straipsnius skelbia instituto leidžiamuose žurnaluose Lietuvių kalbotyros klausimai (I–LXV, 1957–2007), Archivum Lithuanicum (1-10, 1999-2008) ir kituose Lietuvos bei užsienio moksliniuose leidiniuose.

 

Kompiuterinės knygos:

 

 • Lietuvių tarmės. 1: Multimedia žodynas / parengė Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas, Aloyzas Vidugiris, Daiva Atkočaitytė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa, Laimutis Telksnys, Kęstutis Juškevičius, Evaldas Ožeraitis, Stasys Gutautas, Ignas Miniotas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, UNESCO katedra „Informatika humanitarams“, 1998.

 

 • Lietuvių kalbos tarmės. Chrestomatija / parengė Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa, Evaldas Ožeraitis. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, UNESCO katedra „Informatika humanitarams“, 1998.

 

 • Lietuvių tarmės. I dalis. Lithuanian dialects. Volume I. Knygos sudarytojos: Daiva Atkočaitytė, Asta Leskauskaitė. Mokslinis redaktorius Kazys Morkūnas. Dailininkas Rokas Gelažius.Teksto anglų kalba redaktorius Alfonsas Laučka. 2001, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 116 p.

 

 • Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas (1536–1602), kompaktinė plokštelė, parengė Ona Aleknavičienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003.

 

 • Lithuanian Dialects, Compilers R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.

 

 • Die litauischen Dialekte, Die Herausgeber: R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.

 

 • Lietuvių tarmės. II dalis / Lithuanian Dialects. Volume II. Sudarytojai R. Bacevičiūtė, K. Juškevičius, A. Leskauskaitė, K. Morkūnas, D. Mikulėnienė, E. Ožeraitis, L. Telksnys, D. Vaišnienė, A. Vidugiris ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2005.