Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Bendrinės lietuvių kalbos norminimas

Lietuvių kalbos institute pagal susiklosčiusią tradiciją ir atsižvelgiant į vis didėjančius visuomenės poreikius, mokslo tyrimų rezultatai taikomi sprendžiant įvairius kalbos norminimo klausimus.

Teoriniai ir praktiniai bendrinės kalbos norminimo dalykai pagal atskiras kalbos sritis nagrinėjami beveik visuose Lietuvių kalbos instituto skyriuose: Leksikografijos centre, Terminologijos centre, Vardyno skyriuje, Bendrinės kalbos skyriuje ir Gramatikos skyriuje.

Bendrinės kalbos norminimo istorija tiriama Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje.

Leidžiami kalbos norminamieji darbai („Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, „Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“, „Kanceliarinės kalbos patarimai“), bendradarbiaujama rengiant ir leidžiant „Kalbos patarimų“ seriją, „Vietovardžių žodyną“, rengiamas naujas „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“, straipsnių iš kalbos norminimo teorijos ir praktikos skelbiama mokslo žurnaluose „Kalbos kultūra“ ir „Terminologija“, kituose instituto leidiniuose.

Sprendžiant bendrinės kalbos norminimo klausimus glaudžiai bendradarbiaujama su kitomis kalbos mokslo įstaigomis ir su Valstybine lietuvių kalbos komisija.