Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
parduodami leidiniai

Naujas populiariųjų leidinių sąrašas (nuo 2015 10 27)

 

Naujas visų parduodamų leidinių sąrašas (nuo 2015 10 27)

 

 

 

 

 

PARDUODAMI LEIDINIAI 

(išleisti 1989-2014 m.)

 

Rūšiavimas:

pagal metus; pagal mokslo sritį;

 

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1997 | 1995 | 1994 | 1993 | 1991 | 1989

 

Autorius

Pavadinimas

Kaina

LT

Kaina

Eur

2014

 

Acta Linguistica Lithuanica 69

10

2,90

 

Archivum Lithuanicum 15

15

4,34

Mikelionytė R., Šeškevičiūtė G., Vasiliauskas S.

Kalba mane augina. I dalis

20

5,79

Mikelionytė R., Šeškevičiūtė G., Vasiliauskas S.

Kalba mane augina. II dalis

20

5,79

Braziūnas V.

Saula Svalio

20

5,79

Pupkis A.

Juozas Balčikonis ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas”

40

11,58

Vosylytė K.

Kupiškėnų žodynas Š-Ž IV t.

70

20,27

Vosylytė K.

Palyginimų žodynas

50

14,48

 

Skaitome tarmiškai CD

15

4,34

 

Terminologija 20

15

4,34

2013

 

Acta Linguistica Lithuanica 67

10

2,90

 

Acta Linguistica Lithuanica 68

10

2,90

 

Archivum Lithuanicum 14

15

4,34

 

Baltų kalbų atlasas CD

30

8,69

Mangačev P.

Daktaro Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbas Bulgarijoje 1880-1905 metais

24

6,95

 

Dusetų apylinkių tekstai

15

4,34

 

Jurbarko apylinkių tekstai

15

4,34

 

Kalbos kultūra 85

20

5,79

Miliūnaitė R.

Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes?

25

7,24

 

Lazūnų šnektos tekstai + CD

15

4,34

Eigminienė M., Šekšnaitė B.

Lietuvių-kroatų pasikalbėjimai

15

4,34

 

Lietuva: tarmės ir etnografiniai regionai (Žemėlapis)

5

1,45

Sabaliauskas A.

Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1980–2010 m.

40

11,58

 

Lietuvių kalbos žodynas I–XX, 1941–2002 Elektroninis leidimas (USB)

ePard.

 

 

Lietuvių terminologijos raida

40

11,58

Čistiakova M.

Preliminarus suvestinis bažnytinio slavų Sinaksaro tekstų katalogas. 1 tomas: rugsėjis.

40

11,58

 

Priešaušrio mokslas, kultūra ir tradicijos

30

8,69

 

Rytų aukštaičiai anykštėnai + CD

20

5,79

 

Šiaurės žemaičiai telšiškiai

20

5,79

Kniūkšta P.

Tarp gramatikos ir politikos

25

7,24

 

Terminologija 19

15

4,34

2012

 

Acta Linguistica Lithuanica 66

10

2,90

 

Archivum Lithuanicum 14

15

4,34

 

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 7 pataisytas ir papildytas leidimas

nėra

 

Keinys S.

Lietuvių terminologijos raida

40

11,58

 

Priešaušrio mokslas, kultūra ir tradicijos

30

8,69

Sabaliauskas A.

Mi, baltiak (vengrų kalba)

30

8,69

Sabaliauskas A.

Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1980-2010 m.

40

11,58

Vosylytė K.

Kupiškėnų žodynas P–S III t.

70

20,27

2011

 

 

Acta Linguistica Lithuanica 64-65

10

2,90

Aleksandravičius J.

Kretingos tarmės žodynas

40

11,58

Amrazas S.

Būdvardžių darybos raida

40

11,58

 

Archivum Lithuanicum 13

15

4,34

 

Baltų onomastikos tyrimai 2

20

5,79

Balašaitis A.

Bibliografijos rodyklė

4

1,16

 

Kalbos kultūra 84

20

5,79

Karaliūnas S.

Bibliografijos rodyklė

4

1,16

Kijanskaitė I.

Lietuvių–slovėnų pasikalbėjimai

12

 

 

Lietuvių tarmės III dalis CD

15

4,34

Norkaitienė M.

Vietovardinių asmenų pavadinimų (katoikonimų) žodynas

20

5,79

Subačius G.

Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje

50

14,48

 

Taip šneka lietuvininkai Sauguose + CD

15

4,34

 

Terminologija 18

15

4,34

Zinkevičius Z.

Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas. Pavadinimų kilmė

10

2,90

2010

 

Acta Linguistica Lithuanica 62-63

10

2,90

 

Archivum Lithuanicum 12

15

4,34

 

Dieveniškių šnektos žodynas N–Ž II t.

30

8,69

Dini P. U.

Baltų filologijos studijos

40

11,58

 

Dūkšto apylinkių tekstai + CD

15

4,34

Girčienė J., Liutkevičienė D.

Sūrių pavadinimai. Vartosena. Norma. Žodynėlis

15

4,34

Gudelienė B.

Simono Daukanto Žodrodžio ir jo verstų lietuviškų antraščių žodžių INDEKSAI

20

5,79

 

Kalbos kultūra 83

20

5,79

 

Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynas

80

23,17

 

Leksikografija ir leksikologija 2

20

5,79

 

Rytų aukštaičiai uteniškiai + CD

20

5,79

 

Rytų aukštaičiai vilniškiai + CD

20

5,79

 

Rytų aukštaičiai kupiškėnai + CD

20

5,79

 

Terminologija 17

15

4,34

Tuomienė N.

Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas

20

5,79

Umbrasas A.

Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais

20

5,79

Urbonavičienė J.

Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija

20

5,79

Vosylytė K.

Kupiškėnų žodynas I–O II t.

70

20,27

 

Zietelos šnektos tekstai II dalis + CD

20

5,79

Zinkevičius Z.

Krikščioniško vardyno kelionė į Lietuvą

10

2,90

2009

 

Acta Linguistica Lithuanica 60

8

2,32

 

Acta Linguistica Lithuanica 61

8

2,32

 

Archivum Lithuanicum 11

15

4,34

 

Baltų kalbų atlasas

nėra

 

Brodovskis J.

Lexicon I t.

80

23,17

Brodovskis J.

Lexicon II t.

80

23,17

Brodovskis J.

Lexicon III t.

55

15,93

 

Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika

20

5,79

 

Ivano Luckevičiaus Kitabas

80

23,17

 

Kalbos kultūra 82

15

4,34

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos

nėra

 

Lyberis A.

Leksikografijos teorija ir praktika

50

14,48

 

Marcinkonių šnektos tekstai + CD

15

4,34

Miliūnaitė R.

Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai

nėra

 

 

Mokslas krikščioniškas žemaitiškai parašytas

40

11,58

Pabrėža J. A.

Taislius augyminis

80

23,17

Pupkis A.

Kazlų Rūdos šnektos žodynas N–Ž II t.

65

18,83

 

Širvintiškių tekstai + CD

18

5,21

 

Terminologija 16

15

4,34

 

The Baltic languages and the Nordic countries (anglų kalba)

10

2,90

Zubaitienė V.

Neišlikusių XVIII a. Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai

20

5,79

2008

 

Acta Linguistica Lithuanica 58

8

2,32

 

Acta Linguistica Lithuanica 59

8

2,32

Amrazas V.

Svetimų tikrinių vardų rašymas

8

2,32

 

Archivum Lithuanicum 10

15

4,34

Bilkis L.

Lietuvių helonimų daryba

35

10,14

Braziūnas V.

Saula prė laidos

nėra

 

Čistiakova M. V.

Vilniaus rankraštinių sinaksarų tekstologija: rugsėjis–spalis (rusų kalba)

15

4,34

Ermanytė I.

Antonimija ir antonimai

14

4,05

 

Griškabūdžio apylinkių tekstai + CD

15

4,34

Grinaveckienė E.

Bibliografija

3

0,87

 

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos II

20

5,79

 

Kalbos kultūra 81

10

2,90

Karaliūnas S.

Kalbos vartojimas ir socialinis kontekstas

20

5,79

Klimavičius J.

Bibliografijos rodyklė

5

1,45

Kniūkšta P.

Bibliografija

3

0,87

 

Lietuvių kalbos terminų žodynai

17

4,92

 

Lietuvos vietovardžių žodynas A-B I t.

80

23,17

 

Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas I t.

50

14,48

Lipskienė J.

Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai

60

17,38

Pupkis A.

Kazlų Rūdos šnektos žodynas A–M I t.

65

18,83

 

Ramaškonių šnektos tekstai + CD

15

4,34

 

Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis testamentas

150

43,44

 

Tarmių karaokė CD

nėra

 

 

Terminologija 15

10

2,90

 

The Third Baltic Conference on HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES (anglų kalba)

25

7,24

Trumpa E.

Pelesos balsinės fonemos ir jų variantai

10

2,90

 

Turkų–lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių rankraščio (1840)

10

2,90

Vasiliauskienė V.

Lietuvių kalbos žodžių tvarka: XVI–XIX a. atributinės frazės

20

5,79

Vidugiris A.

Bibliografija

5

1,45

Vilutytė B.

Kaltanėnų šnektos žodynas

65

18,83

 

Vladimiras Toporovas ir Lietuva

35

10,14

Vosylytė K.

Bibliografijos rodyklė

nėra

 

Zinkevičius Z.

Lietuvių asmenvardžiai

65

18,83

2007

 

Acta Linguistica Lithuanica 56

8

2,32

 

Acta Linguistica Lithuanica 57

8

2,32

 

Archivum Lithuanicum 9

15

4,34

Bojtaras E.

Lietuvių–vengrų kalbų žodynas

70

20,27

Bučienė L., Kavaliauskas V., Rinkauskienė R.

Lietuvių kalbos skyrybos naujovės: teorija ir praktika

nėra

 

Dini P. U.

L'anello lituano (italų kalba)

51

14,77

Ermanytė I.

Bibliografijos rodyklė

2

0,58

 

Kalbos kultūra 80

6

1,74

Murinienė L.

Rytinių šiaurės žemaičių fonologija: vokalizmas ir prozodija

20

5,79

Sabaliauskas A.

Noi Balti (italų kalba)

51

14,77

Sawicka I.

Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas

10

2,90

Senkus J.

Bibliografija

3

0,87

 

Tadas Blinda. Kirčiavimas (kompiuterinis žaidimas, CD)

28

8,11

 

Terminologija 14

10

2,90

Vaicekauskienė L.

Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai

nėra

 

 

Vakarų aukštaičiai šiauliškiai

17

4,92

Vosylytė K.

Kupiškėnų žodynas A–H I t.

65

18,83

2006

 

Acta Linguistica Lithuanica 54

8

2,32

 

Acta Linguistica Lithuanica 55

8

2,32

Amrazas V.

Lietuvių kalbos istorinė sintaksė

35

10,14

 

Archivum Lithuanicum 8

15

4,34

 

Baltų onomastikos tyrimai

15

4,34

Čepienė N.

Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinės ypatybės

25

7,24

 

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas VI-leidimas CD

70

20,27

 

Daiktavardinio junginio tyrimai

10

2,90

 

Dėk žodį prie žodžio – turėsi žodyną

10

2,90

Gritėnienė A.

Augalų pavadinimų motyvacija šiaurės panevėžiškių patarmėje

10

2,90

 

Kalbos kultūra 79

6

1,74

Keinys S.

Bibliografijos rodyklė

4

1,16

Keinys S.

Bibliografijos rodyklė

4

1,16

Kniūkšta P.

Viešieji užrašai

5

1,45

 

Kučiūnų krašto šnektos tekstai + CD

20

5,79

 

Leksikografija ir leksikologija 1: aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos

16

4,63

 

Mielagėnų apylinkių tekstai + CD

10

2,90

Miliūnaitė R.

Apie kalbą ir mus

10

2,90

Senkus J.

Kalbotyros darbai

40

11,58

Smoczynski W.

Laringalų teorija ir lietuvių kalba

10

2,90

 

Šakių šnektos tekstai + CD

13

3,77

 

Terminologija 13

10

2,90

 

Vakarų žemaičiai

17

4,92

Vitkauskas V.

Lietuvių kalbos žodyno taisymai

30

8,69

Zinkevičius Z.

Lietuvių tarmių kilmė

25

7,24

Zinkevičius Z.

Lituanistikos mokslas ir pseudomokslas

6

1,74

Žilinskienė V., Kalėdienė L.

Valstybinės kalbos mokėjimo pirmosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas

6

1,74

Žilinskienė V., Kalėdienė L.

Valstybinės kalbos mokėjimo antrosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas

6

1,74

Žilinskienė V., Kalėdienė L.

Valstybinės kalbos mokėjimo trečiosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas

7

2,03

2005

 

Acta Linguistica Lithuanica 52

8

2,32

 

Acta Linguistica Lithuanica 53

8

2,32

Aleknavičienė O.

Jono Bretkūno Postilė

nėra

 

 

Archivum Lithuanicum 7

15

4,34

 

Archivum Lithuanicum Indices

5

1,45

 

Das Baltikum im sprachgeschichtlichen Kontext der europaischen Reformation

25

7,24

 

Dieveniškių šnektos žodynas A–M I t.

40

11,58

Garšva K.

Lietuvių kalbos paribio šnektos (fonologija)

20

5,79

Girčienė J.

Naujųjų skolinių atitikmenys: struktūra ir vartosena

10

2,90

 

Gramatinių funkcijų tyrimai

10

2,90

 

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos I

12

3,48

 

Kalbos kultūra 78

6

1,74

 

Kalbos patarimų informacinis biuletenis XIX

2

0,58

 

Kalbos patarimų informacinis biuletenis XX

2

0,58

Karaliūnas S.

Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose

45

13,03

Keinys S.

Dabartinė lietuvių terminologija

25

7,24

Klimavičius J.

Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija

10

2,90

 

Lietuvių tarmės II dalis CD

25

7,24

Lučinskienė M.

Jono Jaknavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie

45

13,03

13,03

Mikulėnienė D.

Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė

20

5,79

 

Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga

7

2,03

Ragauskaitė A.

XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai

10

2,90

Sabaliauskas A.

Vi som ar balter (švedų kalba)

35

10,14

 

Švėkšnos šnektos tekstai

13

3,77

 

Terminologija 12

5

1,45

 

Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai

nėra

 

Vitkauskas V.

Bibliografijos rodyklė

4

1,16

Vykypel B.

Hjelmslevo glosematika ir baltų kalbų fonologija

10

2,90

 

Zietelos šnektos tekstai I dalis

20

5,79

2004

 

Acta Linguistica Lithuanica 50

8

2,32

 

Acta Linguistica Lithuanica 51

8

2,32

 

Archivum Lithuanicum 6

15

4,34

Bacevičiūtė R.

Šakių šnektos prozodija ir vokalizmas

10

2,90

 

Būti kalboje (dokumentinis filmas) DVD

20

5,79

 

Kalbos kultūra 77

6

1,74

 

Kalbos patarimų informacinis biuletenis XVII

2

0,58

 

Kalbos patarimų informacinis biuletenis XVIII

2

0,58

Kniūkšta P.

Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai

3

0,87

Leskauskaitė A.

Pietų aukštaičių vokalizmo ir prozodijos bruožai

10

2,90

 

Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija

20

5,79

 

Reklamos kalba

nėra

 

Sabaliauskas A.

Bibliografija

5

1,45

 

Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba

12

3,48

Sližienė N.

Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas S–Ž II t. 2 d.

20

5,79

 

Terminologija 11

5

1,45

 

Terminologijos istorijos ir dabarties problemos

12

3,48

Vladarskienė R.

Dokumentų tekstai

nėra

 

Vladarskienė R.

Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje

nėra

 

2003

 

 

Acta Linguistica Lithuanica 48

8

2,32

 

Acta Linguistica Lithuanica 49

8

2,32

Aleknavičienė O.

Jono Bretkūno Postilė CD

15

4,34

 

Archivum Lithuanicum 5

23

6,66

 

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas V-leidimas CD

60

17,38

Ermanytė I.

Antonimų žodynas

nėra

 

Gaivenis K.

Bibliografijos rodyklė

4

1,16

 

Kalbos kultūra 76

6

1,74

 

Kalbos patarimų informacinis biuletenis XV

2

0,58

 

Kalbos patarimų informacinis biuletenis XVI

2

0,58

 

Leksikografijos ir leksikologijos problemos

15

4,34

 

Lietuvių kalbotyra 1944–1972. Literatūros rodyklė. Papildymai

10

2,90

Miliūnaitė R.

Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai

12

3,48

 

Sintaksinių ryšių tyrimai

nėra

 

 

Terminologija 10

6

1,74

2002

 

Acta Linguistica Lithuanica 46

8

2.32

 

Acta Linguistica Lithuanica 47

8

2.32

 

Archivum Lithuanicum 4

23

6,66

Atkočaitytė D.

Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas

10

2,90

 

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas IV-leidimas CD

20

5,79

Eigminas K.

Kas yra bachuras?

nėra

 

Gaivenis K.

Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys

10

2,90

Gelumbeckaitė J.

Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Evangelijoje pagal Luką

10

2,90

 

Kalbos kultūra 75

6

1,74

 

Kalbos patarimų informacinis biuletenis XIII

2

0,58

 

Kalbos patarimų informacinis biuletenis XIV

2

0,58

 

Lietuvių kalbos žodynas Ž XX t.

nėra

 

Lyberis A.

Sinonimų žodynas

nėra

 

 

Terminologija 9

5

1,45

Vanagas A.

Lietuvių vandenvardžiai

6

1,74

Vosylytė B.

Kelias į didįjį žodyną

8

2,32

2001

 

Acta Linguistica Lithuanica 44

8

2.32

 

Acta Linguistica Lithuanica 45

8

2.32

 

Archivum Lithuanicum 3

20

5,79

 

Frazeologijos žodynas

60

17,38

 

Kalbos kultūra 74

4

1,16

 

Kalbos patarimų informacinis biuletenis I–X sąs. Kalbos reiškinių rodyklė

2

0,58

 

Kalbos patarimų informacinis biuletenis XI

2

0,58

Kniūkšta P.

Kalbos vartosena ir tvarkyba

16

4,63

Rimša V.

Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo

14

4,05

Subačius G.

Kalistas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra

13

3,77

 

Terminologija 8

4

1,16

2000

 

 

Archivum Lithuanicum 2

nėra

 

 

Kalbos kultūra 73

4

1,16

 

Lietuvių kalbotyra 1986–1990. Literatūros rodyklė

10

2,90

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XLIII

6

1,74

 

Terminologija 6

3

0,87

 

Terminologija 7

4

1,16

1999

 

 

Archivum Lithuanicum 1

nėra

 

 

Kalbos kultūra 72

3

0,87

Kėzytė S.

Bibliografija

1

0,29

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XLI

5

1,45

Paulauskas J.

Bibliografija

2

0,58

 

Homo Sum: žodžiai K. Eigminui

10

2,90

 

Kalbos kultūra 71

3

0,87

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXXIX

5

1,45

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XL

5

1,45

Šimėnaitė Z.

Lietuvių kalbos frazeologija 1956-1997

2

0,58

 

Terminologija 5

3

0,87

1997

 

 

Kalbos kultūra 69

2

0,58

 

Kalbos kultūra 70

2

0,58

 

Lietuvių kalbotyra 1977–1980. Literatūros rodyklė

4

1,16

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXXVII

5

1,45

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXXVIII

5

1,45

 

Terminologija 4

3

0,87

 

 

 

 

 

Kalbos kultūra 68

2

0,58

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXXVI

4

1,16

 

Terminologija 3

2

0,58

Vaičiulytė-Romančiuk O.

Tikriniai vardai Gervėčių apylinkių tarmėje

3

0,87

1995

 

 

Lietuvių kalbotyra 1973–1976. Literatūros rodyklė

3

0,87

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXXIII

3

0,87

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXXV

4

1,16

 

Terminologija 2

2

0,58

Valiulytė E.

Vietą nusakome įvairiai

3

0,87

1994

 

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXXI

4

1,16

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXXIV

3

0,87

Sabaliauskas A.

Iš kur jie?

nėra

 

1993

 

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXX

4

1,16

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXXII

4

1,16

1991

 

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXIX

3

0,87

1989

 

 

Lietuvių kalbotyros klausimai XXVIII

4

1,16