Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. Mindaugas Šinkūnas

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius

Mokslo darbuotojas

tel. (+370 5) 263 79 17

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

1999–2005 m. studijavo Lietuvių filologiją (baltistų grupėje) Vilniaus universitete, 2010 m. apgynė daktaro disertaciją XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija (vad. Aleksas Girdenis), nuo 2003 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje, 2008–2012 Vytauto Didžiojo universitete (lektorius), 2013–2015 Vilniaus universitete (LMT projektas, podoktorantūra).

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys: kalbos istorija, akcentologija, tipografijos istorija, kompiuterinė lingvistika.

Žurnalo Archivum Lithuanicum redaktorių kolegijos narys.

Senųjų raštų bei egodokumentų rinkimo ir skaitmeninimo projektų dalyvis (žr. svetaines http://www.old.lki.lt/seniejirastai, http://www.musulaiskai.lt).

 

 

 

PUBLIKACIJOS

 

 1. Mindaugas Šinkūnas – XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija. Daktaro disertacija, Humanitariniai mokslai, filologija (04 H), Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 978-609-411-038-2
 2. Pranas Skardžius, Rinktiniai raštai, t. 7, rodyklės ir bibliografija, sud. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Mindaugas Šinkūnas, Vilnius, Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 978-609-459-229-4
 3. Gelumbeckaitė, Jolanta; Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius – Senosios lietuvių kalbos tekstynas (sliekkas) – nauja diachroninio tekstyno samprata, Darbai ir dienos, t. 58, 2012, p. 257–281. ISSN 1392-0588
 4. Gelumbeckaitė, Jolanta; Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, – Old Lithuanian Reference Corpus and Automated Grammatical Annotation, Journal for Language Technology and Computational Linguistics, vol. 27, nr. 2, 2012.
 5. Birutė Triškaitė, Mindaugas Šinkūnas – Lietuvos mokslų akademijos seminaras „Epigrafika arba įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose: pranešimai, dialogai, kontaktai“, Archivum Lithuanicum 13, 2011, p. 369–384. ISSN 1392-737X (apžvalga).
 6. [Par.] Ona Aleknavičienė, Mindaugas Šinkūnas – Saulius Ambrazas. Bibliografija, Archivum Lithuanicum 12, 2010, 19–28. ISSN1392-737X (bibliografija).
 7. Mindaugas Šinkūnas – Danieliaus Kleino giesmyno ir maldyno rašyba, D. Kleino Naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, parengė Guido Michelini, Vilnius, Versus aureus, 2009, p. 23–30. ISBN 978-9955-34-151-2
 8. Mindaugas Šinkūnas – Lietuviškos XVI–XVII amžiaus knygos Prūsijos kultūros paveldo fonde Berlyne, Archivum Lithuanicum 9, 2007, p. 387–415. ISBN 978-3-447-09520-2.
 9. Mindaugas Šinkūnas – Lozorius Zengštokas, Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos ir jų šaltiniai, parengė habil. dr. Guido Michelini, Vilnius: Baltos lankos, 2004, 584 p., ISBN 9955-584-71-8, Archivum Lithuanicum 7, 2005, p. 215–222. ISBN 3-447-09440-0 (recenzija).
 10. Mindaugas Šinkūnas – Seminarium grammaticum 2003, Archivum Lithuanicum 6, 2004, p. 367–370. ISBN 3-447-09371-4 (apžvalga).
 11. Mindaugas Šinkūnas – Danieliaus Kleino gramatikų (1653 ir 1654) konvoliutas Vilniaus universiteto bibliotekoje, Archivum Lithuanicum 6, 2004, p. 43–50. ISBN 3-447-09371-4.

 

SENŲJŲ RAŠTŲ ELEKTRONINIAI PERRAŠAI

(paskelbti http://www.old.lki.lt/seniejirastai)

 

 1. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Konstantino Sirvydo Dictionarium (1677), 2013.
 2. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Danielius Kleinas, Grammatica Litvanica (1653), 2011.
 3. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Danielius Kleinas, Compendium Litvanico-Germanicum (1654), 2011.
 4. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Kristupas Sapūnas, Teofilis Šulcas, Compendium grammaticae Lithvanicae (1673), 2010.
 5. [Par.] Reiner Fecht, Mindaugas Šinkūnas – Jonas Rėza, Psalteras Dovydo (1625), 2007. ISBN: 978-9955-704-85-0.
 6. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Knyga nobažnystės (1653), 2007–2008. ISBN: 978-9955-704-89-8 (bendras); Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Suma evangelijų (1653), 2007–2008. ISBN: 978-9955-704-83-6; Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Katekizmas (1653), 2007–2008. ISBN: 978-9955-704-81-2; Maldos krikščioniškos (1653), 2007–2008. ISBN: 978-9955-704-82-9; Steponas Jaugelis Telega, Psolmai Dovydo (1653), 2007–2008. ISBN: 978-9955-704-90-4.
 7. [Par.] Jurgita Venckienė, Mindaugas Šinkūnas – Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos (1681), 2008. ISBN: 978-9955-704-79-9.
 8. [Par.] Juozas Karaciejus, Ričardas Petkevičius, Mindaugas Šinkūnas – Jokūbo Ledesmos katekizmas (1605), 2001–2002, 2008.
 9. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės (1704), 2008. ISBN: 978-609-411-002-3 (bendras); ISBN: 978-609-411-000-9 (giesmynas); 978-609-411-001-6 (maldynas).
 10. Par.] Mindaugas Šinkūnas – Mikalojus Daukša, Katekizmas (1595), 2006. ISBN: 978-9955-704-99-7.
 11. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Danielius Kleinas, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės (1666), 2006.
 12. [Par.] Veronika Adamonytė, Ona Aleknavičienė, Milda Lučinskienė, Jūratė Pajėdienė, Mindaugas Šinkūnas, Eglė Žilinskaitė – Mikalojus Daukša, Postilė (1599), 2006. ISBN: 978-9955-704-74-4.
 13. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – [Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis,] Pradžia pamokslo [...] katekizmas mažesnis (1680), 2005.
 14. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Baltramiejus Šulcas, Bernardas Zandenas, Krikščioniškas susikalbėjimas (1694), 2005.
 15. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Danielius Kleinas , Jonas Rikovijus, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės (1685), 2004.
 16. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Lozorius Zengštokas, Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos (1612), 2003. ISBN: 978-9955-704-93-5.

 

PRANEŠIMAI ETC.

 

 1. Mindaugas Šinkūnas, „Atsiųsiu šipkartę į Ameriką. Emigracijos istorija laiškuose“, pranešimas Pasaulio lietuvių centre Lemonte 2013-11-10 ir UIC 2013-11-12.
 2. Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert, Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2012: „Referenzkorpus Altlitauisch“, Sprache als komplexes System. 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (6.–9. März 2012), 290. Plakatas „Präliminarien eines Referenzcorpus Altlitauisch (1500–1800)“, URL: http://titus.uni-frankfurt.de/dgfs2012/poster/gelumbeckaite.pdf; aprašas, URL: http://titus.uni-frankfurt.de/dgfs2012/poster/gelumbeckaite_handout.pdf.
 3. Mindaugas Šinkūnas, „Old Lithuanian and Old Latvian Accentography. How to Print Accent Marks in the 17th Century?”, Gastvortrag, Institut für Empirische Sprachwissenschaft, Universität Frankfurt am Main, 2012-04-13.
 4. Mindaugas Šinkūnas, „„Kirčio“ ženklai XVII a. latvių ir Mažosios Lietuvos tekstuose“, paskaita Vilniaus universitete 2012 m. kovo 21 d.
 5. Mindaugas Šinkūnas, „Lietuvių kalbos ortografijos kodifikacija XVII a. gramatikose“, tarptautinė konferencija „XXII zinātniskie lasījumi“, Daugpilio universitetas (Latvija), 2012 m. sausio 26–27 d.
 6. Jolanta Gelumbeckaitė, Mindaugas Šinkūnas – „senosios lietuvių kalbos anotacinis referencinis korpusas. Diachroninio lietuvių kalbos korpuso iniciatyva“, Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus seminaras, 2011 m. kovo 3 d.
 7. Pietro Umberto Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius – Senosios lietuvių kalbos anotuotas referencinis korpusas. Diachroninio lietuvių kalbos korpuso iniciatyva, XI starptautiskais baltistu kongress, Rīga 27.09.2010–30.09.2010, 47–49. ISBN 978-9984-742-55-7
 8. Mindaugas Šinkūnas – „Danieliaus Kleino raštų ortografija (1653, 1654, 1666 m.) – inovacijos ar jų kodifikacija?“, 44. Artura Ozola dienas konference, Ryga, Latvijos universitetas, 2008 m. kovo 17 d. Tezės: „Daniela Kleina rakstu ortogrāfija (1653., 1654., 1666. g.) – inovācijas vai to kodificēšana?“, 44. Artura Ozola dienas konference Valodas skaņas un burti, to savstarpējās attieksmes (veltījums Jurim Bāram (1808–1879) 200. gadadienā), referātu anotācijas un kopsavilkumi, Rīga, 2008, 25–26.
 9. Mindaugas Šinkūnas – „Kirčio žymėjimas Kristijono Gotlybo Milkaus raštuose“, Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas, Kaliningradas (Karaliaučius), Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, 2007 m. rugsėjo 27 d. Tezės: Kristijonas Goltybas Milkus ir Imanuelis Kantas. Tarptautinės mokslo konferencijos pranešimų tezės. Karaliaučius, 2007 metų rugsėjo 26–28 diena, sudarė Ona Aleknavičienė. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2007, 68–71.
 10. Mindaugas Šinkūnas – „Keletas smulkmenų apie Kleino giesmyno ir maldyno spausdinimą“, 43. Artura Ozola dienas konference, Ryga, Latvijos universietas, 2007 m. kovo 17 d. Tezės: 43. Artura Ozola dienas konference Alvils Augstkalns (1907–1940) un baltu valodu pētniecība, anotācijas un tēzes, Rīga, 2007, 31.
 11. Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius – „Lietuvių senųjų raštų duomenų bazė – tikslai, problemos, galimybės“, Latvijos ir kaimyninių valstybių patirtis rengiant istorinius kalbų žodynus, 2008 m. gruodžio 19 d., Ryga, Latvijos universitetas.
 12. Mindaugas Šinkūnas – „D. Kleino ortografija – teorija ir praktika“, Lingvistinės minties raida XVI–XXI amžiuje (Danieliaus Kleino Grammaticae Litvanicae 355 metų sukakčiai paminėti), 2008 m. spalio 16–17 d., Kaliningradas (Karaliaučius), Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas.
 13. Mindaugas Šinkūnas – „Danieliaus Kleino gramatikos egzempliorių skirtumai“, Seminarium grammaticum 2003, Vilnius, Vilniaus universitetas, 2003 m. lapkričio 21 d.

 

STAŽUOTĖS

 

2000–2001  Latvijos universitetas, šiuolaikinių kalbų ir filologijos fakultetas.

2003–2004  Vilniaus universitetas, dialektologinės ekspedicijos.

2003  Lietuvių kalbos institutas, filologinė praktika.

2006  Berlyno Prūsijos paveldo Valstybinė biblioteka bei slaptasis archyvas; Wolfenbüttelio Hercogo Augusto biblioteka (PHARE 2003 BAS).

2007  Jogailaičių universiteto biblioteka, Kunigaikščių Čartoryskių biblioteka, Krokuva (LMT).

2008  Britų biblioteka Londone, Prancūzijos nacionalinė biblioteka Paryžiuje, Plantinų-Moretų muziejaus biblioteka Antverpene.

2010 07 05–16  Advanced Language Resource Creation, Archiving and Usage, CLARA Summer School 2010, Max Planck Institute for Psycholinguistics (Nijmegen, Nyderlandai) pagal projektą „Senosios lietuvių kalbos referencinis korpusas: Wolfenbüttelio postilė (1573)“ (ŠMM).

2013 11 24–12 14  Plantinų-Moretų muziejaus biblioteka Antverpene, Britų biblioteka Londone, St. Bride biblioteka Londone, Bodleian ir Taylorian bibliotekos Oksforde (LMT).