Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Birutė Gudelienė

Birutė Gudelienė 2003 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, 2005 m. įgijo filologijos magistro laipsnį bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, institute dirba nuo 2008 m. 2007–2011 studijavo jungtinėje VDU-LKI doktorantūroje. Tyrimų sritis – XIX a. tarminių žodynų rašyba (S. Daukantas, S. Stanevičius). El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

KNYGOS, ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS

 

1.  Gudelienė B. Simono Daukanto Žodrodžio ir jo verstų antraščių lietuviškų žodžių indeksai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 168 p., ISBN 978-609-411-049-8:

a. Gudelienė B. Simono Daukanto Žodrodžio lietuviškų žodžių indeksas. – Simono Daukanto Žodrodžio ir jo verstų antraščių lietuviškų žodžių indeksai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 25–136;

b. Gudelienė B. Simono Daukanto išverstų lietuviškų antraščių žodžių indeksas. – Simono Daukanto Žodrodžio ir jo verstų antraščių lietuviškų žodžių indeksai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 137–162.

 

BIBLIOGRAFIJOS

 

1.  Gudelienė B., Mikulėnienė D. [sud.] Elena Grinaveckienė. Bibliografija (red. D. Mikulėnienė), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 36 p. ISBN 978-9955-704-51-5.

2.  Gudelienė B., Steikūnaitė E. [sud.] Aloyzas Vidugiris. Bibliografija (red. B. Gudelienė). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 44 p. ISBN 978-9955-704-34-8.

 

STRAIPSNIAI

 

1.  Gudelienė B. Grafema su pagrindu : sudėtinių grafemų ir morfemų santykis ankstyvojoje Simono Daukanto leksikografijoje. – Lituanistica. 2013. T. 59. Nr. 2 (92), 91–100, ISSN 0235-716X. Prieiga internete

2.  Gudelienė B. Grafema su pagrindu : sudėtinių grafemų ir fonemų santykis ankstyvojoje Simono Daukanto leksikografijoje. – Žmogus ir žodis 2013, T. 15 (1), 58–63, ISSN 1392-8600.

3.  Gudelienė B. Dvibalsių [ai], [ei] atliepinių rašyba Simono Daukanto leidinio Epitome Historiae Sacrae lietuviškose antraštėse ir Ƶodrodyje toie kningelieie essontiu żodiù (1838). – Žmogus ir žodis 2010, T. 12 (1), 20–27, ISSN 1392-8600. Prieiga internete

4.  Gudelienė B. Sutaptinio dvibalsio [ie] atliepinių rašyba Simono Daukanto leidinio Epitome Historiae Sacrae (1838) lietuviškose antraštėse ir Ƶodrodyje toie kningelieie essontiu żodiù. – Lituanistica. 2010. T. 56. Nr. 1–4(79–82), 57–69, ISSN 0235-716X. Prieiga internete

5.  Gudelienė B. Įvadas. – Simono Daukanto Žodrodžio ir jo verstų antraščių lietuviškų žodžių indeksai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 9–24.

 

KITOS PUBLIKACIJOS IR PRANEŠIMAI

 

1.  Gudelienė B. Jano Karłovičiaus susirašinėjimas su smulkesniais lietuvių kultūros ir mokslo veikėjais. – Naujoji Romuva 3, 2013, 34–36. ISSN 1392-043X.

2.  Gudelienė B. Rodyklės. – Knygnešys, leidėjas, publicistas Petras Mikolainis (1868–1934) laiškuose ir atsiminimuose. Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 2. Sud. D. Mikulėnienė. Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2012, 301–306. ISBN 978-609-420-218-6.

3.  Gudelienė B. Rodyklės. – Ambrazas, Saulius. Būdvardžių darybos raida [sudarė Danguolė Mikulėnienė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 240–272. ISBN 978-609-411-066-5.

4.  Gudelienė Birutė. Pranešimas „Jano Karlovičiaus susirašinėjimas su smulkesniais lietuvių kultūros ir mokslo veikėjais“ VU tarptautiniame seminare „J. Karlovičius ir jo epocha“ VU, 2013 06 14.

5.  Гуделене Бируте. „Monophthong grapheme spelling in Simonas Daukantas Žodrodys“ // Материалы XVIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых ‹‹Ломоносов››. Секция ‹‹Филология››. 11–15 апреля, 2011г., Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова. Издательство Московского университета, с. 48-50, ISBN 978-5-317-03634-8. Prieiga internete

6.  Gudelienė Birutė. Pranešimas Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos seminare „Šiaurės Europos ir baltų kalbų tyrimo metodikos“ spalio 28-29 d. Vilniuje „Rašmenys su diakritikais Simono Daukanto Žodrodyje“.

7.  Гуделене Б. Написание дифтонгов [ai], [ei] в литовских заглавиях Epitome Historiae Sacrae Симонаса Даукантаса. – Материалы XVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых ‹‹Ломоносов››. Секция ‹‹Филология››. 12–15 апреля, 2010 г., Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова. Издательство Московского университета, 332–334, ISBN 978-5-211-05685-5. Prieiga internete: 1 2

8.  2004 balandžio 15 d. skaitytas pranešimas Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto studentų mokslinėje konferencijoje. Tema S. Daukanto Žodrodys ir keli jo fonetikos klausimai.

9.  Kirkaitė B. Simono Stanevičiaus Epitome Historae Sacrae vertimo leksikos ypatumai. – Lietuvos studentų filologų VII-oji mokslinė konferencija „Kultūros vertybės literatūroje”, Programa ir pranešimų tezės, 2003 m. gegužės 16-17 d., Vilniaus pedagoginis universitetas, Lituanistikos fakultetas, 38–39, ISBN 9955-516-40-2.

10.  2003 balandžio 30 d. skaitytas pranešimas Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto studentų mokslinėje konferencijoje. Tema: Simono Stanevičiaus Epitome Historiae Sacrae vertimo leksikos ypatumai.

11.  2002 balandžio 23 d. skaitytas pranešimas Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto studentų mokslinėje konferencijoje. Tema: Lietuviška tematika Kosto Ostrausko Kanarėlėje.