Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. DAIVA VAIŠNIENĖ

Skaitmeninių kalbos ištekliu laboratorijos vadovė

Darbo tel. (8 ~ 5) 263 76 90

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

KNYGOS

 

  D. Atkočaitytė. Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 224 p.   

 

 

ELEKTRONINĖS KNYGOS

 

   D. Mikulėnienė, D. Atkočaitytė, K. Juškevičius, A. Leskauskaitė, K. Morkūnas, V. Ožeraitis, L. Telksnys, A. Vidugiris. Lietuvių tarmės. 1 dalis. Kompiuterinis žodynas (Lithuanian Dialects. Volume 1. Multimedia Dictionary). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, UNESCO katedra “Informatika humanitarams", 2000. ISBN 9986-668-19-0, II leidimas 2002 metais.    

 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI  

 

 1. Atkočaitytė D. Dėl i ir u atvirumo pietų žemaičių raseiniškių tarmėje //  Kalbotyra. ISSN 1392-1517. Vilnius: Vilniaus universitetas. T. 46 (1) (1997), p. 6–9.
 2. Atkočaitytė D. Dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių priegaidės Eržvilko šnektoje // Lietuvių kalbotyros klausimai. ISSN 0130-0172. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. T. 40 (1998), p. 88–101.
 3. Atkočaitytė D. Kirčio atitraukimas pietų žemaičių raseiniškių tarmėje // Baltistica. ISSN 0132-6503. Vilnius: Vilniaus universitetas. T. 34 (2) (2000), p. 151–172.
 4. D. Atkočaitytė. Pietų žemaičių raseiniškių žodžio galo minkštieji priebalsiai // Valoda. ISBN 9984-14-235-3. Daugavpils: Saule. 2003, p. 199-210.
 5. D. Vaišnienė, R. Bacevičiūtė. Dėl pietų žemaičių raseiniškių ir šiaurinių vakarų aukštaičių kauniškių dvigarsių [i,u + l, m, n, r] // Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. I dalis. ISBN 9986-668-70-0. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, p. 292-302.
 6. D. Vaišnienė. Клайпедский край по эту сторону Немана: языковые и культурные аспекты // Исторический путь литовской письменности. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, p. 220-231.
 7. D. Vaišnienė. Klaipėdos krašto aukštaičiai: bendruomenių sąveikos kalbinis aspektas // Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis. ISBN 9955-20-078-2.Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005, p. 209-212.
 8. Atkočaitytė D. Kirčio atitraukimo ir nukėlimo tendencijos pietinėse pietų žemaičių raseiniškių šnektose // Edukologija. Kalbotyra. Literatūrologija : I doktorantų ir jų vadovų mokslinė konferencija : jaunųjų mokslininkų darbai.Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 1997. p. 263–266.
 9. D. Atkočaitytė. Dėl nekirčiuotų prieškirtinių skiemenų trukmės // Paribio kalbų ir tarmių problemos. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2001, p. 6–11.

 

 

KITOS PUBLIKACIJOS

 

 1. Atkočaitytė D. Eržvilko šnektos priegaidžių distribucija dvigarsiuose // Lietuvių kalbos instituto konferencija „Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai“. Vilnius, 1996.
 2. Atkočaitytė D. šalutiniai kirčiai pietų žemaičių raseiniškių šnektose // Jaunųjų kalbininkų konferencija. Vilnius, 1997, p. 5–6.
 3.  Atkočaitytė D. Kirčio atitraukimas Viduklės šnektoje // Lietuvių kalbos instituto konferencija „Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai“. Vilnius, 1997, p. 14.
 4. Аткочайтите Д. Сокращение безударных долгих слогов в южно-жемайтском Расейнском диалекте литовского языка. Материалы межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов : секция балтистики. Sankt-Peterburgas, 1999, p. 7-8.
 5. D. Atkočaitytė, A. Leskauskaitė. Computer Technologies in the Study of Lithuanian Dialects: Storage of Audio Data and Dialect Atlases. // 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Abstracts of Scholarly papers. Riga, 2003, p. 138–140.
 6. D. Atkočaitytė, R. Bacevičiūtė. Dėl raseiniškių ir vakarų aukštaičių paribio dvigarsių // Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Vilnius, 2003 m. gegužės 21–23 d.,p. 11–12.
 7. Daiva Vaišnienė. Клайпедский край по эту сторону Немана: языковые и культурные аспекты // Исторический путь литовской письменности : тезисы международной научной конференции : 4-6 ноября 2004 г.. Москва, 2004, p. 13.
 8. D. Vaišnienė, A. Leskauskaitė. Dialect Data Corpora: Informacion and Publication of the Sources // The First Baltic Conference. Human Language Technology: The Baltic perspective. Ryga, 2004, 49-53.
 9. D. Vaišnienė, A. Leskauskaitė. Application of dialectal audio data in creating language recognition programmes // The second Baltic Conference. Human Language Technology: The Baltic perspective. Tallinn, 2005, 293-298.
 10. D. Vaišnienė. Klaipėdos krašto bendruomenių sąveika: kalbinis aspektas // Lokaliniai tyrimai. Vilnius, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005 m. lapkričio 7 d.
 11. V. Meiliūnaitė, D. Vaišnienė. Tarmių duomenų bazės: kūrimo principai ir informacijos sklaida // Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2007 m. spalio 4–5 d.

  

SUDARYTI MOSKLO DARBAI   

 

Lietuviškos raštijos istorijos studijos I. Iš spaudos draudimo istorijos. [sud. D. Vaišnienė, A. Ragauskas], Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.

 

 

KONFERENCIJOS

 

 1. D. Atkočaitytė. Eržvilko šnektos priegaidžių distribucija dvigarsiuose  //  Lietuvių kalbos instituto konferencija „Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai“, skirta pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti: tezės: 1996 m. spalio 23–24 d., Vilnius. – [Vilnius, 1996], p. 8.
 2. D. Atkočaitytė. Šalutiniai kirčiai pietų žemaičių raseiniškių šnektose //  Jaunųjų kalbininkų konferencija: tezės: 1997 m. lapkričio 20 d., Vilnius. – [Vilnius, 1997], p. 5–6.
 3. D. Atkočaitytė. Kirčio atitraukimas Viduklės šnektoje // Lietuvių kalbos instituto ir Vilniaus pedagoginio universiteto konferencija „Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai“, skirta Kazimiero Jauniaus 150-osioms gimimo ir 90-osioms mirties metinėms paminėti: tezės: 1998 m. spalio 22–23 d., Vilnius. – [Vilnius, 1998], p. 14.
 4. Д. Аткочайтите Д. Сокращение безударных долгих слогов в южно-жемайтском Расейнском диалекте литовского языка ­ Материалы межвузовской научно - методической конференции преподавателей и аспирантов: секциябалтистики: тезисы докладов: 2-4 марта 1999 г., Санкт-Петербург. -[Sankt-Peterburgas, 1999], p. 7-8.
 5. D. Atkočaitytė, A. Leskauskaitė. Computer Technologies in the Study of Lithuanian Dialects: Storage of Audio Data and Dilect Atlases.–4th Interational Congress of Dialectologists and Geolinguists. Abstracts of Scholarly papers, ISBN 9984-742-08-3. Riga, 2003 m. liepos 28–rugpjūčio 2 d., p. 138–140.
 6. D. Atkočaitytė, R. Bacevičiūtė. Dėl raseiniškių ir vakarų aukštaičių paribio dvigarsių.– Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Vilnius, 2003 m. gegužės 21–23 d.,p. 11–12.