Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
VIOLETA ČERNIUTĖ

Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja
Darbo tel. (8 5) 263 80 46

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  

 

Redaguoja ,,Bendrinės lietuvių kalbos žodyno’’ tekstą.

 

Mokslo straipsniai, žodynai

 

• Šnekamosios kalbos ir emocinės-ekspresinės leksikos apibūdinimo problemos Acta Linguistica Lithuanica (LKK)  42, 2000, 160–179.

• Keletas pastabų dėl muzikos krypčių ir rūšių pavadinimų. – Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba, 2004, 197–209.

• Choreografijos leksika aiškinamuosiuose žodynuose. – Valoda dažâdu kultūru kontekstâ. Zinātnisko rakstu krājums XVI. Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006, 111–117.

• Beekvivalentė leksika aiškinamuosiuose žodynuose. – Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, 2006, 192–208.

• Leksikografinė refrenų traktuotė Lietuvių kalbos žodyne. – Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos 2, 2010, 143 -153.

Mokyklinis tarptautinių žodžių žodynas. – Kaunas: Šviesa, 2010, 286 p. (Su I. Ermanyte, J. Klimavičiumi, L. Puziniene).

Tarptautinių žodžių žodynas / red. D. Svetikienė. – Vilnius: Alma littera, 2013, 887 p. (Žodyno straipsnius rašė V. Bartoševičienė, A. Bendorienė, V. Bogušienė, V. Černiūtė, G. Ereminas, J. Girdzijauskas, G. Grigas, Z. Gudžinskas, B. Kurkulis, I. Merkytė, V. Morkūnas ir kt.).

 

Kiti skelbiniai

 

Trigubas, -a ar trejópas, -a ? – Gimtoji kalba, 1998, 11,10–11.

Pristatome rengiamą bendrinės kalbos žodyną [su bendaautor.]. – Gimtoji kalba, 1999, 7, 1–10.

Ar daugiau yra geriau? – Gimtoji kalba, 2007, 3, 3–6.

Gyvenimas tarp žodžių, žodelių, žodelyčių... [Šnekesys su kalbininke Irena Ermanyte] – Literatūra ir menas, 2007 06 29, 19–20.

,,Niekuo neišsiskiriu iš kitų“ [Šnekesys su kalbininke Klementina Vosylyte] – Literatūra ir menas, 2008 02 08, 3–4.

Darbščioji žodynininkė Klementina Vosylytė – Kalbos kultūra 81, 2008, 340–342.

Nuo „Lietuvių kalbos žodyno“ iki „Oksfordo anglų kalbos žodyno“ – Literatūra ir menas, 2009 12 11, p. 19, 22.

Irenai Ermanytei –75-eri – Kalbos kultūra 85, 2012, 239-241.

[Recenzija]. K. Vosylytė, Palyginimų žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014 (ISBN 978-609-411-110-5). – Acta Linguistica Lithuanica LXX, 2014, 228-235.

 

 

Skaityti pranešimai

 

• Ramusis, šaltasis, vėsusis džiazas ar cool jazz? – Pranešimas, skaitytas 11-oje Jono Jablonskio konferencijoje Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai, Vilnius, 2003 m. spalio 3 d.

• Šokių pavadinimai leksikografijos praktikos aspektu. – Pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje XVI Zinātniskie lasījumi, Daugpilis, 2006 m. sausio 26–27 d.

• Refrenai ir leksikografija. – Pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija, Vilnius, 2008 m. balandžio 23–25 d.

• Muzikos instrumentus įvardijantys žodžiai Lietuvių kalbos žodyne. – 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiska zinātniska konference „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums”,  Ryga, 2012 m. kovo 15–16 d.

 

Informacija atnaujinta 2015-12-07