Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Dr. AURELIJA GRITĖNIENĖ

Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 ~ 5) 263 80 46

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

1994–2000 m. studijavau Vilniaus pedagoginiame universitete lietuvių kalbą ir literatūrą (1998 m. baigiau bakalauro studijas, o 2000 m. tapau lietuvių kalbotyros magistre). Dar studijuodama pradėjau dirbti Lietuvių kalbos institute. Iš pradžių rinkau gimtosios tarmės žodžius „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekai, o 1999 m. buvau priimta dirbti į „Didžiojo Lietuvių kalbos žodyno“ skyrių vyr. laborante. Čia susidomėjau tarmių leksika. 2000–2004 m. buvau Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. 2004 m. apgyniau daktaro disertaciją „Liaudiškų fitonimų motyvacija (šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas)“ (vadovas – habil. dr. Vytautas Vitkauskas). 2001–2002 m. padėjau rengti spaudai didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ XX tomą ir A. Lyberio „Sinonimų žodyną“. Kartu su kolegomis rengiau LKŽ elektroninį variantą. Nuo 2007 m. esu „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ darbo grupės narė.

 

MONOGRAFIJA

 

Augalų pavadinimų motyvacija šiaurės panevėžiškių patarmėje. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. – 260 p. – (Opera linguistica Lithuanica) / Lietuvių kalbos institutas, ISSN 1648-3316; 9).

 

MOKSLO STRAIPSNIAI

 

  • Augalų pavadinimai, reiškiami pastoviaisiais žodžių junginiais. – Lituanistica 3 (47), 2001, 31–38 (ISSN 0235-7169347).
  • Augalų liaudiškų pavadinimų darybinė motyvacija: šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, 271–306 (ISBN 9986-668-53-0).
  • Liaudiški augalų pavadinimai Pasvalio rajono šnektose (LBŽ duomenys ir dabartinė situacija). – Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Šiauliai, Ryga: Lucilijus, 2004, 46–58 (ISBN 9955-564-92-X).
  • Liaudiški augalų pavadinimai, siejami su augalo gydomosiomis savybėmis. – Acta Linguistica Lithuanica (LKK) 50, 2004, 11–24 (ISSN 1648-4444).
  • Augalų pavadinimai, nurodantys augalo kilmę, augimo vietą ir žydėjimo ar vegetacijos laiką, bei jų sinonimai. –Lituanistica 2 (62), 2005, 46–58 (ISSN 0235-716X).
  • Sudurtiniai fitonimai, sudaryti iš laukinių žvėrių ir roplių vardų. – Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas. Šiauliai: Discens, 2005, 87–98 (ISBN 9986-9318-5-1).
  • Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš laukinių paukščių vardų. – VALODA 2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI. Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006, 126–132 (ISBN 9984-14-336-8).
  • Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš naminių paukščių vardų. – VALODA 2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII. Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2007, 36–43 (ISBN 978-9984-14-374-3).
  • Naujieji augalų pavadinimai aukštaičių tarmėje. – Kalbos kultūra 80, 2007, 76–85 (ISSN 0130-2795; ISBN 978-9955-704-47-8).
  • Liaudiški augalų vardai Baisogalos šnektoje. – Baisogala. Vilnius: Versmė, 2009, 366–373 (ISSN 1822-489X; ISBN 978-9955-589-12-9).
  • Sudurtiniai augalų pavadinimai su sandais šun- ir kal-. – Leksikografija ir leksikologija 2. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 163–181 (ISBN 978-609-411-070-2).
  • Augalų pavadinimai Panemunėlio šnektoje. – Panemunėlis II. Vilnius: Versmė, 2011, 1341–1355 (ISSN 1822-489X; ISBN 978-9955-589-27-3).
  • Augalų vardai Albino Žukausko poezijoje. – Metlaikių atabradai. Albino Žukausko šimtmetis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 71–88 (ISBN 978-609-425-122-1).
  • Žibuoklės vaizdinys šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – Lietuvių kalba, 2014 (8): http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=251
  • Liaudiški augalų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika. 2014, T. 16, Nr. 1, 50–61 (ISSN 1392-8600).
  • Daujėnų šnektos leksika Lietuvių kalbos žodyne ir jo kartotekoje. – Leksikografija ir leksikologija 4. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 71–80 (ISBN 978-609-411-137-2).
  • Augalinės kilmės asmenvardžiai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXI, 2014, 158–171 (ISSN 1648-4444).
  • Daujėnų krašto skolintinė leksika. – Monografijų serijos Lietuvos valsčiai mokslo darbų rinkinys Lietuvos lokaliniai tyrimai: http://www.llt.lt/pdf/daujenai/daujenai-1_kalba-2012.pdf
  • Liaudiški ir tarmiški augalų genčių vardai šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXII, 2015, 85–110 (ISSN 1648-4444).

    

   KITOS PUBLIKACIJOS

    

    • Erdvė ir laikas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Mergaitė su šermuonėliu“. – Gimtasis žodis 12, 1999, 34–39.
    • Dar vienas „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas. – Gimtasis žodis 2, 2000, 39–41.
    • Tarptautinis botanikos nomenklatūros kodeksas ir lietuvių terminologija. – Terminologija 8, 2001, 130–137.
    • Dėl Grūžių vardo. – Gimtoji kalba 11, 2001, 18.
    • Ar lietuviškas frazeologizmas atiduoti galus? – Gimtoji kalba 12, 2001, 19.
    • Augalų pavadinimų įvairovė lietuvių kalbos tarmėse. – Gimtoji kalba 10, 2002, 11–13.
    • Geriau „kąsti musę“ nei „suskilusi gelda“. – Gimtoji kalba 9, 2003, 11–13.
    • LKŽ pabaigtuvėms ir A. Salio jubiliejui skirta konferencija. – Baltistica XXXVII(1), 2003, 195–196.
    • Tarminės ypatybės Kurto Marčio eilėraščių rinktinėje „Štai eina žmogus“. – Literatūra ir menas. 2004 m. gruodžio 24 d.
    • Pavasario orų prognozė „Lietuvių kalbos žodyne“. – Gimtoji kalba 4, 2006, 10–13.
    • Kada druoklys ims purkštelioti? – Gimtoji kalba 5, 2006, 17–19.
    • Kokią vasarą žada „Lietuvių kalbos žodynas“. – Gimtoji kalba 6, 2006, 14–16.
    • Tarptautinis leksikografijos seminaras. – Gimtoji kalba 3, 2007, 19–22.
    • Garbingas Antano Balašaičio jubiliejus. – Kalbos kultūra 84, 2011, 292–296.
    • Žodynų karalius. – Gimtoji kalba 3, 2012, 16–20.
    • Nacionalinis konkursas „Mano žodynas“. – Gimtoji kalba 5, 2012, 21–28.
    • Gal geriau tegu verda kraujas, o ne kipišas (kartu su R. Urnėžiūte). –  Gimtoji kalba 3, 2013, 11–13.
    • Ar blogai, jei kyla šaršalas? – Gimtoji kalba 10, 2013, 17–18.
    • Šakutmedžiai, bulbumai ir žlembės šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Gimtoji kalba 2, 2014, 8–13.
    • Geriausi nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ darbai. – Gimtoji kalba 10, 2014, 11–17.
    • Kokiais augalais kvepia pasaulis vaikiškose knygose. – Žvirblių takas 4, 2015, 12–18.
    • Prisiminimų popietė, skirta kalbininkės Antanės Kučinskaitės 100-osioms gimimo metinėms. – Mokslo Lietuva, 2015 m. gegužės 15 d.
    • Vytauto Vitkausko ekspedicijų laiškai Algiui Samulioniui (parengta kartu su R. Urnėžiūte). – Gimtoji kalba 8, 2015, 16–21.
    • Ištiesęs ranką, nurodęs kelią. – Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską. Sud. N. Čižikienė, A. Genelytė-Gritėnienė, R. Urnėžiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas, 2015, 103–107.
    • Iš Vytauto Vitkausko laiškų Algiui Samulioniui (parengta kartu su R. Urnėžiūte). – Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską. Sud. N. Čižikienė, A. Genelytė-Gritėnienė, R. Urnėžiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas, 2015, 278–291.

      

      PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

       

       • Augalų pavadinimai Grūžių ir Vaškų šnektose (leksinių dialektizmų apžvalga). – Lietuvos studentų lituanistų 4-oji mokslinė konferencija. Programa ir pranešimų tezės. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2000, 40.
       • Kaip šiaurės panevėžiškiai vadina vienas į kitą panašius augalus. Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2002. Respublikinė doktorantų mokslinė konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2002, 7.
       • Augalų liaudiškų pavadinimų darybinė motyvacija šiaurės panevėžiškių šnektose. Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Konferencijos, skirtos A. Salio 100-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, 21–22.
       • Liaudiški augalų pavadinimai, nusakantys augalo gydomąsias savybes. – Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, 22–24.
       • Augalų pavadinimai, sudaryti iš gyvūnų, paukščių ar kokių kitų gyvų būtybių vardų. – Материалы международной филологической конференции. Балтийская диалектология. Санкт-Петербуpг, 2005, 13–14.
       • Sudurtiniai fitonimai, sudaryti iš laukinių žvėrių ir roplių vardų. – Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas. Šiaulių universitetas, 2005 m. balandžio 21–22 d.
       • Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš laukinių paukščių vardų. – Daugavpils universitāte, Humanitārā fakultāte. Starptautiskā konference XVI zinātniskie lasījumi. 2006 gada, 26–27 janvāris.
       • Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš naminių paukščių vardų. – Daugavpils universitāte, Humanitārā fakultāte. Starptautiskā konference XVII zinātniskie lasījumi. 2007 gada, 25–26 janvāris.
       • Naujieji ir senieji augalų pavadinimai aukštaičių tarmėje. – Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos: 14-oji Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006 m. spalio 5 d., p. 9–10.
       • Augalų vardai A. Žukausko poezijoje. – Metlaikių atabradai: Albinui Žukauskui – 100. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 m. sausio 30 d.
       • Leksinės tarmybės iš Daujėnų šnektos: nuo pirmojo „Lietuvių kalbos žodyno“ tomo iki 2012 m. – Mokslinis seminaras Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2012 m. lapkričio 30 d.
       • Kiaulė, arklys ir ožka liaudiškuose sudurtiniuose augalų varduose.Tarptautinė mokslinė konferencija Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2013 m. rugsėjo 26–27 d. (tezių elektroninė versija http://dialektologija.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/05/Konferencijos-tez%C4%97s-Abstracts.pdf).
       • Tarmiški augalų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2013 m. gruodžio 5–6 d.
       • Žibuoklės vaizdinys šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija Metų laikai kultūroje. Šiauliai, Šiaulių universitetas, 2014 m. gegužės 15–16 d.
       • Koks galėtų būti lietuvių kalbos augalų pavadinimų žodynas? – Tarptautinė mokslinė konferencija Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2014 m. rugsėjo 11–12 d.
       • Augalinės kilmės personažų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos: 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2014 m. spalio 3 d.
       • Kvapas šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje ir lietuvių kalbos pamokose. Ko galime išmokti? – Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje: 22-oji Jono Jablonskio konferencija. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2015 m. spalio 2 d.

         

           PROJEKTINĖ VEIKLA

            

            

           • Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis sąvadas (MSF, 2003–2005 m., vykdytoja).
           • Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio Tayslós augimyynis kóremy taalpynas augimys... 1-osios dalies mokslinio kritinio leidimo rengimas (VLKK, 2006–2007 m., vykdytoja).
           • Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas (VLKK, 2011–2012 m., vykdytoja).
           • Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio Tayslós augimyynis kóremy taalpynas augimys... 2-osios dalies mokslinio kritinio leidimo rengimas (VLKK, 2012 m., vykdytoja).
           • Lituanistika Vengrijoje (LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2012 m., vykdytoja).
           • IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas (ES, 2012–2014 m., vykdytoja).
           • Lituanistika Vengrijoje (LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2013 m., vadovė).
           • Klementinos Vosylytės „Palyginimų žodyno“ leidyba (VLKK, 2013 m., vadovė).
           • Tarmių duomenų rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekai ir Tarmių archyvo fonotekai (VLKK, 2013 m., vykdytoja).
           • Lituanistika Vengrijoje 2014 (LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2014 m., vadovė).
           • Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio Tayslós augimyynis kóremy taalpynas augimys... 3-osios dalies mokslinio kritinio leidimo rengimas (LMT, 2015 m., vykdytoja).
           • Knygos „Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską“ leidyba (Kultūros rėmimo fondas, 2015 m., vykdytoja).
           • Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodyno kartotekai (VLKK, 2014–2016 m., vykdytoja).

            

           SUDARYTI, RENGTI, REDAGUOTI LEIDINIAI

            

           • Antanas Lyberis. Sinonimų žodynas. Korektorės: A. Bataitytė, A. Genelytė, A. Kauliutė ir kt. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. ISBN 9986-668-32-8.
           • Aleksandras Guobys. Henrikas Kurauskas. Red. A. Genelytė. Vilnius: Efrata, 2004. Vilnius: Efrata, 2004. ISBN 9955-562-18-8.
           • Lietuvių tarmės II dalis / Lithuanian dialects Volume II. Sudarė R. Bacevičiūtė, A. Leskauskaitė, D. Vaišnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (įskaitė ir transkribavo šiaurės panevėžiškių tekstus). ISBN 9986-668-89-1 (2 dalis), ISBN 9986-668-37-3 (bendras).
           • Žmogus artistas Juozas Kanopka. Juozui Kanopkai – 100 metų. Red. A. Genelytė. Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2005. ISBN 9955-9660-3-3.
           • Endrė Bojtaras. Lietuvių–vengrų kalbų žodynas. Lietuvišką tekstą kirčiavo A. Gritėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2007. ISBN 978-9955-704-35-5 (elektroninė versija http://www.morphologic.hu/wrapper.html).
           • Tarmių karaokė. / Kūrė J. Gruodytė, V. Meiliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008 (rytų aukštaičių šiaurės panevėžiškių patarmės garsų takelis).
           • Laumiukai. 80 lietuvių liaudies pasakų, skaitomų tarmėmis. / Sudarė H. Stukas, A. Valenta. 4 šiaurės panevėžiškių pasakas pasekė A. Gritėnienė. Vilnius: VŠĮ „Brailio spauda“, 2009.
           • Jurgis Ambraziejus Pabrėža.Taislius augyminis I–223/ Sudarė O. Kažukauskaitė, R. Šepetytė. Rankraštį šifravo R. Dirsytė, A. Gritėnienė, O. Kažukauskaitė, R. Šepetytė, A. Tamošiūnaitė. Vilnius: Botanikos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009. ISBN 978-609-411-023-8.
           • Lietuvių tarmės III dalis / Lithuanian dialects Volume III. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011 (įskaitė ir transkribavo šiaurės panevėžiškių tekstus). ISBN 978-609-411-074-0.
           • Antanas Balašaitis. Bibliografijos rodyklė. Sud. A. Balašaitis ir A. Gritėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. ISBN 978-609-144-071-9.
           • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: septintas pataisytas ir papildytas leidimas. Vyr. redaktorius Stasys Keinys. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012 (teksto leksikografinis ir leidybinis adaptavimas). ISBN 978-609-411-079-5.
           • Nijolė Degutienė. Lietuvos laukų ir pievų gėlių puokštės. Vilnius: Arka, 2013 (sudaryta liaudiškų augalų vardų rodyklė). ISBN 978-9986-713-23-4.
           • Klementina Vosylytė. Palyginimų žodynas. Red. A. Gritėnienė ir R. Petrokienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-110-5.
           • Aranka Laczházi. Susitikimai su Lietuva. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Red. A. Gritėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-117-4.
           • Pabrėža, Jurgis, Ambraziejus.Taislius augyminis (+CD). T. 2, 224–776 [Parengė R. Šepetytė; rankraštį šifravo R. Dirsytė, A. Gritėnienė … [et al.]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-127-3 (2 tomas), ISBN 978-609-411-024-5 (bendras).
           • Vidmantas Pelėda. Žiedais padabinta kalva. Specialioji redaktorė A. Gritėnienė. Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2015. ISBN 978-609-951-566-3.
           • Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską. Sud. N. Čižikienė, A. Genelytė-Gritėnienė, R. Urnėžiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas, 2015, 296 p. ISBN 978-609-411-157-0.

            

           Informacija atnaujinta 2015-11-26