Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Terminologija 1

Kasmetinis tęstinis Lietuvių kalbos instituto leidinys.

 

Numeriai:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

 

 

TURINYS

 

Malonusis skaitytojau! 7


TERMINOLOGIJA IR DABARTIS


J.K l i m a v i č i u s. Žodžiai kryžkelėje. 8
1. Paveldas ir veldinys; palikimas ir paminklas, palaikas 8
2. Įdirbis ir įdarbis; išdirbis ir išdarbis; nuodarbis ir kt. 17
3. Nei juodai baltas, nei nespalvoto vaizdo, nei spalvinis 19
4. Važis - tai ne vežimas 23

K.Ž u pe r k a. Funkcinių stilių terminai 26
K.G a i v e n i s. Technikos terminijos norminimo mažmožiai 32
Ką pavadina žodis technika? 32
Devynis kartus pamatuok 34
Staklės, kurios neaudžia 36
Metaforos ten, kur jų niekas nelaukia 38
K.U š p a l i s. Dėl nevienareikšmiško fizikos terminų vartojimo 41
E.V o d z i n s k a s. Žvilgsnis į kasybos barą 44
G.K a v a l i ū n a i t ė. Keletas pastabų apie medikų kalbą 47


PRAEITIES AIDAI


1904-1994. J.G e r u t i s. Dvasiškos terminologijos klaidos 49
A.K a u l a k i e n ė. „Aušrai“ 110 metų 52
A.A u k s o r i ū t ė. Keletas S.Daukanto botanikos terminų 56
E.Ma k a r i ū n i e n ė. Rankraštinis terminografinis Henriko Horodničiaus palikimas 62


UŽSIENIO VAGOS


T.E r e l t. Kaip gyvuoja estų terminologija 66


JUOS ATSIMINSIME


Prof. J.Dagys (1906.X.11-1993.I.31) 71
K.G a i v e n i s. Prof. L.Mulevičius ir istorijos terminija 74
K.G a i v e n i s. P.Slavėnas ir žodis komunizmas 76


ĮVAIRENYBĖS


S.V a l e n t a s. Kalbotyros terminai poezijoje 78


TERMINOLOGIJA IR LEIDINIAI


St.K e i n y s. Latvių terminologijos tvarkymo principai 87
A.K a u l a k i e n ė. „Lietuvos fizikos rinkinio“ santraukų kalba 90
V.J u r k i e n ė. Lietuvių kalbos instituto terminologams 96
A.N o r e i k a i t ė. Lietuvos Respublikos standartas „Terminologijos principai ir metodai“ 99
J.G a i v e n y t ė, St.K e i n y s. Naujausia lietuvių terminologijos ir terminografijos literatūra (1991-1992) 101
„Terminologijos vagų“ autoriai 110
Contents 111