Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Terminologija 2

Kasmetinis tęstinis Lietuvių kalbos instituto leidinys.

 

Numeriai:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

 

 

TURINYS

 

Pratarmė 5


TERMINOLOGIJA, MOKSLO KALBA IR DABARTIS


K.Gaivenis. Keletas minčių apie terminų standartizaciją 6
A.Bitinienė. Mokslinio stiliaus morfologinės ypatybės 11
E. Makariūnienė. Fizikos leidiniai - terminų žodynų pagrindas
K.Ušpalis. Matematikos terminų žodyno sulaukus 27
J.Klimavičius. Kasyba, iškasenos, gręžyba, išgavos 32

G.Kavaliūnaitė. Keletas taisytinų terminų 41


SVARSTYMAI, SIŪLYMAI


V.Palenskis, V.Valiukėnas. Dėl silpnintuvo, slopintuvo ir malšintuvo 44

S.Zajankauskas. Būdvardiniai būdvardžiai technikos terminijoje 47


PRAEITIES AIDAI


M.Daukšos „Katekizmui“ 400 m. 53
A.Auksoriūtė. L.Ivinskio „Prigimtumenės“ taksonų pavadinimai 58
J.Balčikonis apie termonologiją 66
A.Kaulakienė. Pirmojo lietuviško fizikos vadovėlio 90 - metis 69


TERMINOLOGIJOS DARBININKAI


A.Kučinskaitė. Šis tas iš terminologų darbo Lietuvių kalbos institute 75
St.Keinys. Ch.Lemcheno sukaktuvių knyga 80

 

ĮVAIRENYBĖS


K.Gaivenis. Kai kurie žuvų pavadinimai 86


TERMINOLOGIJA IR LEIDINIAI


I.Jėrinaitė. Enciklopedinis geografijos terminų žodynas I 92
G.Laukagalis. Enciklopedinis geografijos terminų žodynas II 96
N.Banevičienė. Mintys apie pedagogikos terminų žodyną 98
J.Lenktytė. Psichologijos terminų žodynas 102
St.Keinys. Kaip nereikia rengti žodynų 106
Leidinio autoriai 116
Summaries of the main papers 117