Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Terminologija 3

Kasmetinis tęstinis Lietuvių kalbos instituto leidinys.

 

Numeriai:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

 

 

TURINYS

 

 

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS


J. Klimavičius. Nuo liaudies terminijos prie mokslinės 4
K. Gaivenis. Kalbiniai ir loginiai terminų reikalavimai 26
L. Barzdžiukienė, V. Liolienė. Dėstytojų ir studentų žodinio bendravimo trūkumai 39
A. Auksoriūtė. Sudėtinių terminų vartosenos netikslumai 47
J. Abaravičius. Amplifikacija kaip stiliaus figūra 50


SVARSTYMAI, SIŪLYMAI


A. Kaulakienė, V. Valiukėnas. Kompiuterija ir jos pagrindiniai terminai 56
S. Zajankauskas. Dėl kai kurių bendrųjų technikos terminų 65


UŽSIENIO AKTUALIJOS


R. Kvašytė. Terminologija Latvijoje 70
PRAEITIES AIDAI
St. Keinys. Neužmirštamasis kūno ir dvasios daktaras 79
K. Gaivenis. Apie du tarpukario laikų terminų žodynėlius 89


TERMINOLOGIJA IR LEIDINIAI


N. Banevičienė. Automobilizmo terminų žodynas 97
A. Kaulakienė. Nuostabi kelionė į kompiuterių šalį 101
J. Gaivenytė. Naujausi lietuviški terminų žodynai 105
Summaries of the main papers 118