Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Terminologija 4

Kasmetinis tęstinis Lietuvių kalbos instituto leidinys.

 

Numeriai:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

 

 

TURINYS

 

 

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

K. Gaivenis. Terminizacija ir determinizacija 4

St. Keinys. Skvarbioji būdvardžių priesaga -inis, -ė 8

J. Klimavičius. Sirgalius, aistruolis, mėgėjas, fanas 17

V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas. Dėl darbo,
veikimo, veikos ir veiksenos 32

SVARSTYMAI, SIŪLYMAI

A. Buračas. Ekonominė informacija ir probleminiai

terminijos aspektai 37

V. Valiukėnas, P. J. Žilinskas. Dėl kai kurių

metrologijos terminų 48

Summaries of the main papers 53


PRAEITIES AIDAI


A. Kaulakienė. Pirmųjų fizikos vadovėlių mechanikos terminai 56
E. Makariūnienė. Fizikos terminų kūrėjas I. Končius 63


TERMINIJOS SMULKMENOS IR LEIDINIAI


R. Žilinskienė. KTU magistrantų tezių pavadinimai 66
Vl. Tumasonis. Apie faksą 70
K. Gaivenis. Žemės ūkio ekonomikos ir rinkotyros terminų žodynas 73
N. Banevičienė. Medžioklės terminų žodynas 77
St. Keinys. Terminologija ir dabartis 80
A. Kaulakienė. Lietuviškasis Logo pasaulis 89
J. Gaivenytė. Naujausi lietuviški terminų žodynai 94