Narystės:

 
 

 

 

 
   

   
Naujienos
2016-12-06

KVIEČIAME APLANKYTI CHACKELIO LEMCHENO DARBŲ PARODĄ

 

 

 

Lietuvių kalbos instituto Mokslinėje bibliotekoje atidaryta Chackelio Lemcheno darbų paroda „Yra laikas gimti ir mirti; laikas sodinti ir rauti, kas pasodinta“ (cit. iš Ekleziasto knygos). Parodą rengė Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyriausioji bibliografė Kristina Dūdaitė.

Paroda veiks iki 2016 m. gruodžio 15 d.

Maloniai kviečiame apsilankyti!

 
2016-12-06

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS „NAUJAS POŽIŪRIS Į LEKSIKOGRAFIJOS ISTORIJĄ IR TEORIJĄ“ AKIMIRKOS

 

2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvių kalbos instituto, Vilniaus universiteto, Kazimiero Simonavičiaus universiteto ir Lietuvos karaimų kultūros bendrijos mokslininkai susirinko pasidalyti naujausiais tyrimais ir įžvalgomis apie leksikografijos istoriją ir teoriją. LKI Bendrinės kalbos tyrimų centro organizuojamoje konferencijoje pirmame posėdyje daugiausia buvo gilinamasi į žodynų dabarties ir ateities problemas ir perspektyvas.

Pirmoji pranešimą skaitė Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė. Ji aptarė žodynų transformacijas XXI amžiuje.

 

 

Kalbos konkurencingumo indekso interpretacijas pristatė Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis.

 

 

Apie vertimą kaip žodyno turtinimo būdą svarstė prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė, dr. Markas Paura iš Vilniaus universiteto.

 

 

 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkė dr. (HP) Rita Miliūnaitė kalbėjo apie norminamuosius žodynus, kurių reikia dabarties mokykloms.

 

 

Antrame konferencijos posėdyje atsigręžta į žodynų istoriją: prisiminti užmiršti žodynininkai ir žodynai.

Rankraštinį leksikografinį Mato Slančiausko palikimą pristatė dr. Janina Švambarytė-Valužienė, Lietuvių kalbos instituto mokslininkė.

 

 

Toliau buvo pasidalyta ir konferencijoje nedalyvavusio prof. habil. dr. Iljos Lemeškino (Prahos Karolio universitetas) pranešimu, skirtu užmirštiesiems žodynams. Pranešimo tema „F. L. Čelakovskio „Lietuvių žodynas“ ir lietuvių protėvynė“.

Apie Karaimų leksikografijos istoriją ir dabartį pasakojo doc. dr. Halina Kobeckaitė (Lietuvos karaimų kultūros bendrija).

 

 

Konferencijos pabaigoje dalyviai ir klausytojai žiūrėjo Rodo Freedmano filmą apie vieną žymiausių Lietuvos kalbininkų, žodynininkų Chackelį Lemcheną „Dėdė Chackelis“. Prisiminimais apie Chackelį Lemcheną, Jono Jablonskio geriausią mokinį, atvyko pasidalyti Emanuelis Zingeris.

 

 

Lietuvių kalbos instituto Mokslinėje bibliotekoje atidaryta Chackelio Lemcheno darbų paroda „Yra laikas gimti ir mirti; laikas sodinti ir rauti, kas pasodinta“ (cit. iš Ekleziasto knygos). Parodą rengė Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyriausioji bibliografė Kristina Dūdaitė.

Paroda veiks iki 2016 m. gruodžio 15 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

 

 
2016-12-05
JAU GREITAI – RESPUBLIKINIS SEMINARAS „LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA: MORFOLOGIJOS KOMPIUTERIZAVIMAS“
 
 
Mieli Kolegos,
 
2016 m. gruodžio 14 dieną 13 val. LKI Bendrinės kalbos tyrimų centras maloniai kviečia į respublikinį seminarą Lietuvių kalbos gramatika: morfologijos kompiuterizavimas. Seminaras vyks Lietuvių kalbos instituto (P. Vileišio g. 5, Vilnius) Mokslinėje bibliotekoje. 
 
Kviečiame dalyvauti ir susipažinti su išsamia seminaro programa.
 

 

 
2016-12-01

KVIEČIAME Į DAKTARO DISERTACIJŲ GYNIMUS

 

 

2016 m. gruodžio 9 d., 13 val., viešame filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje Lietuvių kalbos instituto Konferencijų salėje (P. Vileišio g. 5, Vilnius) bus ginama ANŽELIKOS GAIDIENĖS disertacija LIETUVIŲ KALBOS GĖRIMO IR VALGYMO VEIKSMAŽODŽIŲ SEMANTINIŲ RYŠIŲ YPATYBĖS.

Mokslinė vadovė prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė.

Disertacijos reziumė.

 

2016 m. gruodžio 16 d., 13 val., bus ginama LAUROS GERŽOTAITĖS disertacija LIETUVOS TARMIŲ KLASIFIKACIJOS TYRIMAS GEOLINGVISTINIU ASPEKTU.

Mokslinė vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.

 

Disertacijas galima peržiūrėti Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje ir mokslinės sekretorės kabinete. 

 

 
2016-11-28
 
KVIEČIAME Į MOKSLINĘ KONFERENCIJĄ „NAUJAS POŽIŪRIS Į LEKSIKOGRAFIJOS ISTORIJĄ IR TEORIJĄ“ IR PROFESORĖS JOLANTOS ZABARSKAITĖS MOKSLO DARBŲ PARODĄ

 

Pirmąją š. m. žiemos dieną (2016 m. gruodžio 1 d.), nuo 10 val., Lietuvių kalbos instituto Mokslinėje bibliotekoje vyks mokslinė konferencija „Naujas požiūris į leksikografijos istoriją ir teoriją“. Naują požiūrį į leksikografiją skleis Vilniaus universiteto, Kazimiero Simonavičiaus universiteto, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos dėstytojai ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkai.

Prasidedant kavos pertraukai, apie 12 val., Lituanistikos židinyje, atidarysime Profesorės Jolantos Zabarskaitės mokslo darbų parodą. Jolantą Zabarskaitę apibūdintų esminiai žodžiai: meilė ir atkaklumas. Meilė savo šeimai, kalbai, idėjai, gimtinei. Atkaklumas susijęs su savo misijos suvokimu ir atsidavimu tai misijai. (Grasilda Blažienė)

 

Maloniai kviečiame visus praleisti turiningą dieną drauge su mumis!

 

Konferenciją organizuoja LKI Bendrinės kalbos tyrimų centras.

Išsami konferencijos programa.  

 
2016-11-25

 

SVEIKINAME NACIONALINIO KONKURSO „MANO ŽODYNAS 2016“ NUGALĖTOJUS!

 

 

 

Lapkričio 14 d. baigėsi trečią kartą LKI organizuotas nacionalinis konkursas „Mano žodynas“. 

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad iš visų konkursui atsiųstų darbų išrinkome net 9 geriausius. Specialiaisiais konkurso prizais apdovanosime 3 dalyvius, o paskatinamuosius prizus gaus net 6 dalyviai.

Konkurso nugalėtojus apdovanosime gruodžio 2 d. Žagarės dvare. 

 

Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems konkurso dalyviams!

 

 
2016-11-23

                                     JAU GREITAI –

              mokslinė konferencija NAUJAS POŽIŪRIS

           Į LEKSIKOGRAFIJOS ISTORIJĄ IR TEORIJĄ ir

           Profesorės Jolantos Zabarskaitės mokslo darbų

                           PARODOS ATIDARYMAS

 

 

                        Išsami konferencijos programa

 

 
2016-11-22

SEMINARAS „ADMINISTRACINĖ KALBA IR JOS VARTOSENA: AKTUALIJOS IR NAUJOVĖS“

 

2016 m. lapkričio 25 d. 9.00–14.30 val. Lietuvos Respublikos Seime (II Seimo rūmuose) vyks seminaras „Administracinė kalba ir jos vartosena: aktualijos ir naujovės“. Jame pranešimus skaitys Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslininkės.

Dr. Rasuolė Vladarskienė aptars būdingąsias administracinės kalbos ypatybes: normą ir vartoseną, dr. (HP) Rita Miliūnaitė pristatys bendrinės kalbos pokyčius, vartosenos ir normų sankirtas, dr. Jurgita Jaroslavienė ir dr. Aurelija Tamulionienė apžvelgs naujausius skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius.

 
2016-11-21

LKI ĮVYKO 2-OJI KONFERENCIJOS „SLAVAI IR BALTAI: KALBŲ IR KULTŪRŲ SĄVEIKA ISTORIJOJE IR DABARTYJE“ DIENA

 

 

 

2-oji tarptautinės mokslinės konferencijos diena vyko Lietuvių kalbos institute. Dienos pradžioje Lietuvių kalbos institutas pakvietė visus į parodosPROFESORIAUS VALERIJAUS ČEKMONO 80-EČIUI“ atidarymą. Parodos atidarymo metu sveikinimo žodžius tarė prof. habil. dr. Sergejus Temčinas, pranešimą skaitė Irena Čekmonienė.

Vėliau konferencijos darbas vyko sekcijose.

 

 

Pranešimą I sekcijoje (Kultūra. Raštija) skaito habil. dr. Ilja Lemeškinas.

 

 

II sekcijoje (Dialektologija. Kalbų kontaktai. Sentikybė) prof. dr. Kazimieras Garšva pristato rytų baltų ir slavų kalbų ryšius VII–XVII a.

 

Po konferencijos dalyviai ir svečiai lankėsi „Lituanistikos židinyje“.  

 

 
2016-11-16

 

SEMINARAS „ADMINISTRACINĖ KALBA IR JOS VARTOSENA: AKTUALIJOS IR NAUJOVĖS“

 

2016 m. lapkričio 18 d. 9.00–14.30 val. Lietuvos Respublikos Seime (II Seimo rūmuose) Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslininkės dr. Rasuolė Vladarskienė, dr. (HP) Rita Miliūnaitė, dr. Jurgita Jaroslavienė ir dr. Aurelija Tamulionienė skaitys pranešimus seminare „Administracinė kalba ir jos vartosena: aktualijos ir naujovės“. 

Kviečiame susipažinti su seminaro programa.

 

 
2016-11-14

                         

                        KVIEČIAME Į KONFERENCIJĄ

„SLAVAI IR BALTAI: KALBŲ IR KULTŪRŲ SĄVEIKA

                         ISTORIJOJE IR DABARTYJE“

 

 

2016 m. lapkričio 17–18 d. kviečiame visus į Lietuvių kalbos instituto ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto organizuojamą tarptautinę mokslinę konferenciją „Slavai ir baltai: kalbų ir kultūrų sąveika istorijoje ir dabartyje“, skirtą prof. Valerijaus Čekmono (1936–2004) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti.

 

Konferencija vyks lapkričio 17 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, lapkričio 18 d. – Lietuvių kalbos institute. Pranešimus apie baltų ir slavų kalbų ir kultūrų sąveikas skaitys ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Čekijos ir kitų šalių mokslininkai, tęsiantys ir plėtojantys prof. V. Čekmono tyrimus.

 

Kviečiame peržvelgti konferencijos programą.

 
2016-11-14

 

LKI PARODOJE „MODERNI MOKYKLA 2016“

 

 

                                                                 Organizatorių nuotrauka

 

 

2016 m. lapkričio 4 d. Vilniaus Balsių progimnazijoje vyko UAB „Biuro pasaulis“ organizuojama paroda „Moderni mokykla 2016“. Parodoje visi, kuriems aktualios švietimo naujovės, buvo kviečiami apsilankyti edukacinėse paskaitose, susipažinti su technikos ir kanceliarijos gausa bei įvairove, apžvelgti  įmonių, turinčių pasiūlymų mokykloms, stendus. LKI kalbos muziejaus „Lituanistikos židinys“ vadovė Akvilė renginyje pristatė kelis interaktyvios kilnojamosios parodos „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“ eksponatus.

 

Parodoje besilankantys švietimo srities atstovai  domėjosi lietuviškos abėcėlės antspaudais,  popieriuje atskleidžiančiais raidžių kilmę. Taip pat smagu ir ne taip paprasta pasirodė pabandyti taisyklingai sudėlioti Lietuvos žemėlapį, kad šis atskleistų įdomiausius tarmių žodžius.

 

Lankytojai sutiko, kad ši patraukli žinių forma, t. y. galimybė paliesti lietuvių kalbą rankomis yra puiki priemonė tiek supažindinti mokinius su lietuvių kalba, jos istorija ir išskirtinumu, tiek priminti kiekvienam, iš kur ir kas mes esame bei kuo didžiuojamės. Tad su kai kuriais mokytojais jau netrukus susitiksime ekskursijose „Lituanistikos židinyje“, tačiau kilnojamoji paroda taip pat gali atvykti ir į Jūsų renginį.

 

 
2016-11-10

 

IŠLEISTAS „LITUANISTINIO AUGUSTO SCHLEICHERIO PALIKIMO“ II TOMAS

 

                    

 

Augustas Schleicheris – žymiausias XIX a. indoeuropeistas, kurio nuopelnai lituanistikai didžiuliai. Todėl įamžinti šio genialaus mokslininko lituanistinį palikimą – būtina. Būtent šio kalbininko darbai, paskelbti pirmame „Lituanistinio Augusto Schleicherio palikimo“ tome pradėjo „Lituanistinio kalbotyros paveldo“ leidinių seriją. Šiandien džiaugiamės jau antruoju šio žymaus mokslininko lituanistinio palikimo tomu.

 

Šiame tome baigiamas 2008 metais pradėtas darbas, skelbiami kalbininko darbai ir į lietuvių kalbą verčiama iki tol sukaupta archyvinė medžiaga. Tomuose daugiausia dėmesio skiriama pirmajai tokiai plačiai, nuosekliai, sistemingai, profesionaliai parašytai lietuvių kalbos gramatikai, kuri lietuvių kalbotyrai buvo ypač reikšminga. Pirmajame tome didžiąją dalį užėmė publikuotos originalios faksimilės, o antrajame tome publikuojamas gramatikos vertimas į lietuvių kalbą. Taip pat pateikiami A. Schleicherio laiškai sekretoriui apie mokslinės kelionės į Lietuvą sėkmę, pranešimas „Apie lietuvių kalbą, ypač jos santykį su slavų kalba“, „Lituanica“.

 

Antrajame tome pateikta ir 1868 m. A. Schleicherio autobiografija, taip pat – Čekijos mokslo draugijos posėdžių protokolai, habil. dr. Iljos Lemeškino aprašytas A. Schleicherio lietuviškų laiškų pobūdis, jų perrašymo bei komentavimo taisyklės. Skaitytojai taip pat turės progą susipažinti su bibliotekiniu lituanistiniu A. Schleicherio laiškų paketu ir laiškais I. J. Hanušui, J. Jirečekui, M. Hattalai bei byla policijos prezidiumo fonde.

 

Antrasis tomas taip pat papildytas naujausiais, 2008–2014 metų, radiniais. Skelbiami A. Schleicherio atsiminimai, atskleidžiantys kalbininko principingumą, griežtas išsilavinimu ir savigarba grįstas dorovines nuostatas – „Septyneri metai profesoriaujant imperatoriškojoje karališkojoje Austrijos tarnyboje“. Šiuo metu šie atsiminimai saugomi Lietuvių kalbos instituto Kalbos muziejuje.

 

Šiame tome publikuojama ir iki šiol niekur neskelbta archyvinė medžiaga, kurią habil. dr. I. Lemeškinas surinko Austrijos nacionalinėje bibliotekoje, t. y. laiškai Vienos profesoriams: F. Miklosichiui, B. Jülgui, T. G. von Karajanui, F. Exneriui, taip pat – mokslininko susirašinėjimas su imperatoriškąja mokslų akademija.

 

Leidinį papildo prof. dr. Danguolės Mikulėnienės straipsnis „Lietuvių tarmių fonetikos bruožai Augusto Schleicherio Lietuvių kalbos vadove“, atskleidžiantis kalbininko dialektologines įžvalgas ir jo tautosakinių tekstų analizę tarminiu požiūriu. Pateikiama ir Václavo Blažeko parengta A. Schleicherio bibliografija bei Aldonos Kaluinienės sudaryta asmenų vardų rodyklė.

 

Pratarmės autoriai teigia, kad antrasis „Lituanistinio Augusto Schleicherio palikimo“ tomas suteikia naujų žinių apie indoeuropeisto ir baltisto akademinę biografiją, pirmosios mokslinės lietuvių kalbos gramatikos sukūrimo kontekstus ir kultūrinius bei mokslinius Lietuvos ir užsienio ryšius.

 

Kad lietuviai turėtų progą skaityti žymiojo kalbininko lituanistinius darbus lietuviškai, į mūsų gimtąją kalbą darbus išvertė germanistikos profesorius dr. Alfonsas Tekorius, Markusas Roduneris ir Darius Ivoška. Painius rankraštinius raštus taip pat padėjo iššifruoti prof. dr. Grasilda Blažienė, prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, dr. Rolfas Brockmeieris ir kiti Schleicherio gerbėjai. Gramatinę ir archyvinę medžiagą redagavo Antanas Rybelis ir Aldona Kaluinienė, maketavo Vida Daškuvienė.

 

Leidinį sudarė ir redagavo habil dr. Ilja Lemeškinas ir prof. dr. Jolanta Zabarskaitė. Redaktorių kolegijai taip pat priklauso prof. habil. dr. R. Eckertas ir prof. habil. dr. A. Sabaliauskas (†). Recenzavo prof. habil. dr. V. Blažekas ir doc. dr. A. Smetona. Išleido Lietuvių kalbos institutas (Vilnius). Leidimą ir rengimą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 

 
2016-11-10

                                   Lietuvių kalbos instituto

                            Mokslo tarybos rinkimų komisijos

 

                                            Skelbimas

                                           2016 11 09

 

Rinkimai į laisvą Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos nario iš Instituto administracijos vietą įvyko. Teisę balsuoti turėjo 62 LKI etatiniai ir pagal projektus dirbantys mokslo darbuotojai. 6 mokslo darbuotojai balsavo iš anksto 2016 m. lapkričio 4 d. Iš viso rinkimuose dalyvavo 39 rinkėjai (t. y. 63% visų, turėjusių balso teisę). LKI Mokslo tarybos rinkimų reglamente rinkėjų kvorumas neapibrėžtas. Rinkimai laikytini teisėtais.

Atidarius balsadėžę rasti 39 biuleteniai. Iš jų galiojančių – 37 (95%), negaliojančių – 2 (5%).

Suskaičiavus galiojančiuose biuleteniuose užfiksuotus balsavimo duomenis, konstatuota, kad kandidatės į laisvą LKI Mokslo tarybos nario iš Instituto administracijos  vietą surinko balsų:

 

1. Dr. Jurgita Jaroslavienė 12
2. Habil. dr. Danguolė Mikulėnienė 25

 

      LKI Mokslo tarybos nare išrinkta habil. dr. Danguolė Mikulėnienė.

 
2016-10-28

                                 Lietuvių kalbos instituto

                         Mokslo tarybos rinkimų komisijos

 

                                         Skelbimas

                                         2016 10 28

 

Rinkimų LKI Mokslo tarybos nario iš Instituto administracijos laisvai vietai užimti,

    įvyksiančių  2016 m. lapkričio 9 d. 9–12 val. LKI konferencijų salėje

                                     kandidatų sąrašas:

Eil. nr.  Kandidatas (-ė)                                   Kandidato

                                                                     atstovaujamas

                                                                     LKI padalinys

 

1.         Dr. Jurgita Jaroslavienė                       Administracija

2.         Habil. dr. Danguolė Mikulėnienė          Administracija

 

Išankstinis balsavimas vyks 2016 m. lapkričio 4 d. 9–12 val. LKI konferencijų salėje.

 

Komisija primena, kad balsuoti gali rinkimų dieną pareigas einantys (neatostogaujantys) LKI etatiniai ir pagal projektus dirbantys mokslo darbuotojai.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kitas > Paskutinis >>